Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Gerverskoopx
beacon
21  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1947 [Kaart van een nieuw aangelegde kade op de grens van Breudijk en Gerverskoop], 1523
Beschrijving:
[Kaart van een nieuw aangelegde kade op de grens van Breudijk en Gerverskoop]
Datering:
1523
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Zuiden boven. - De kaart vertoont sterke afwijkingen ten opzichte van de werkelijke ligging van een en ander. - Inschriften op de kaart met betrekking op het geschil zijn volgens Diebels van de hand van de klerk van Rijnland, Jan van Noirde. - De kade waar het geschil om gaat loopt van links schuin naar rechts beneden vanaf de weg tussen Harmelen en Woerden. - Bijlage bij: stukken betreffende een geschil over schouw en onderhoud van een nieuw aangelegde kade op Gerverskoops grondgebied op de grens van Gerverskoop en Breudijk, 1522-1524. Specifiek genoemd bovenaan de achterzijde van een stuk van 3 september 1523, waarin Gerverskoop, gesteund door de grondeigenaren van de kapittels van Oude Munster, St. Pieter en St. Jan te Utrecht, eisen op tafel legt bij behandeling van de zaak in hoger beroep dienende voor dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. - Beschreven in: Beschrijving van de oudste kaarten van het hoogheemraadschap van Rijnland, 1457-1580 / P.G.M. Diebels, pp 4-5.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:13.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
37x57 cm
Oud nummer:
Q 2
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3196 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Woerden], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Woerden]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.600 roeden = 216 mm. - Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw de Jonge, werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - De atlas was oorspronkelijk in het bezit van de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen en is in 1959 opnieuw ingebonden.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
57 x 69 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4297 t'Hoogheymraedschap van Rhijnland : [Woerden], 1687
Beschrijving:
t'Hoogheymraedschap van Rhijnland : [Woerden]
Datering:
1687
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Douw de Jonge, Johannes
Bijzonderheden:
Deze kaart is de tweede uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. Deze uitgave, herzien door Johannes Douw de Jonge, werd uitgegeven in 1687. - Inliggende ambachten en droogmakerijen zijn op de kaart met verschillende kleuren aangeduid. - Beschreven in: 1) Geschiedenis van de kartografie van Nederland / S.J. Fockema Andreae ; B. van 't Hoff. 2) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 141. 3) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 224-227. 4) De verzameling kaarten, tekeningen, atlassen en kaartboeken van het hoogheemraadschap van Rijnland / R. van Iterson. - In: Polder-, waterschaps- en rivierkartografie.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
49 x 60 cm
Oud nummer:
Atlas 9
Plaats van uitgave:
Leiden
Uitgever:
hoogheemraadschap van Rijnland
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4323 t'Hoogheymraedschap van Rhijnland : [Woerden], 1687
Beschrijving:
t'Hoogheymraedschap van Rhijnland : [Woerden]
Datering:
1687
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Douw de Jonge, Johannes
Bijzonderheden:
Deze kaart is de tweede uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw de Jonge, werd uitgegeven in 1687. - Inliggende ambachten en droogmakerijen zijn op de kaart met verschillende kleuren aangeduid. - Beschreven in: 1) Geschiedenis van de kartografie van Nederland / S.J. Fockema Andreae ; B. van 't Hoff. 2) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 141. 3) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 224-227. 4) De verzameling kaarten, tekeningen, atlassen en kaartboeken van het hoogheemraadschap van Rijnland / R. van Iterson. - In: Polder-, waterschaps- en rivierkartografie.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
54 x 63 cm
Oud nummer:
Atlas 9a
Plaats van uitgave:
Leiden
Uitgever:
hoogheemraadschap van Rijnland
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: