Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
11  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1050 [Schetskaart van de polder Oukoop en omgevende polders], circa 1825
Beschrijving:
[Schetskaart van de polder Oukoop en omgevende polders]
Datering:
circa 1825
Bijzonderheden:
Oosten nagenoeg boven. - Bevat weergave van de polder Oukoop en de polders onder Sluipwijk, met aanduiding van de Oukoopsedijk gelegen langs de Koperwetering (weergegeven met een rode lijn). De dijk vormde de grens tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en het grootwaterschap van Woerden. - Behoort bij stukken betreffende de vervening van de polder Oukoop, nabij de Wierickerdijk.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
41 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0862 Concept kaert, wegens het verveenen van de Oude Cooper polder waar te beginnen ende weder aandamming, circa 1735
Beschrijving:
Concept kaert, wegens het verveenen van de Oude Cooper polder waar te beginnen ende weder aandamming
Datering:
circa 1735
Bijzonderheden:
Bevat weergave van een gedeelte van de Wierikkerdijk langs polder Oukoop, met aangrenzende landen en watergangen. Met gele vlakken is een aandamming weergegeven, ten behoeve van de vervening van de polder.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
19 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1972 [Kaart van het noordelijk deel van het grootwaterschap van Woerden], circa 1806
Beschrijving:
[Kaart van het noordelijk deel van het grootwaterschap van Woerden]
Datering:
circa 1806
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.000 roeden = 134 mm. - Bevat weergave van een gedeelte van het grootwaterschap van Woerden, gelegen ten noorden van de Rijn, met aanduiding van enkele watergangen, plaatsen en kunstwerken (waaronder windmolens). - De kaart is gebaseerd op de overzichtskaart van Rijnland herzien door Melchior Bolstra in 1746. - Bijlage bij: verslag van 30 april 1807 door hoogheemraad P.G. Mess van een onderzoek naar de uitwatering van het noordelijk deel van het grootwaterschap van Woerden op Rijnland en Amstelland, verricht in samenwerking met A. Hanegraaff in de zomer van 1806.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
47 x 64 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5588 Nieuwe kaart van het hoogheemraadschap van Rynland, als mede van Amstelland en het waterschap van..., 1745
Beschrijving:
Nieuwe kaart van het hoogheemraadschap van Rynland, als mede van Amstelland en het waterschap van Woerden met alle de uitgeveende plassen droogmakeryen enz. tot opheldering van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden
Datering:
1745
Bijzonderheden:
Schaalstok van 3.000 roeden = 80 mm. - Bevat weergave van het hoogheemraadschap van Rijnland en omliggende waterschappen Op de kaart zijn de inliggende veenplassen aangeduid, die ontstaan zijn als gevolg van het slagturven. - Bevat gradenverdeling langs de randen van de kaart. - Deze kaart werd later toegevoegd aan 'Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; XVIde deel. Vervolgende de beschryvinge der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Holland', uitgegeven in 1746 door Isaak Tirion.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:142.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
43 x 52 cm
Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Isaak Tirion
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: