Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
11  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1803 Caart van den tegenswoordigen staat van het Schaar te Herwen en van de rhijswerken dewelke int af..., 1754
Beschrijving:
Caart van den tegenswoordigen staat van het Schaar te Herwen en van de rhijswerken dewelke int afgeloopene nae jaar voor het zelve sijn aangelegt
Datering:
1754
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal van 200 roeden = 146 mm. - Zuiden nagenoeg boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van het verloop van de rivier de Waal bij Herwen, met aanduiding van de in- en omliggende kunstwerken (waaronder een drietal kribben aangeduid met de letters A-C) en zandwallen. Bevat daarnaast een uitvergrootte situatietekening van de kribben, met het verloop van de oever langs de Waal in 1752 en 1753. - Bevat opschriften in de cartouche betreffende de verrichte metingen nabij de kribben. - Bevat notitie onder het cartouche, betreffende een verlenging van de rijswerken tussen de punten C-D. Deze aanpassingen zijn, evenals de aanvullingen bijgeschreven met rode kleur, later op de kaart aangebracht. - (Deels) gekopieerd naar de kaart van Willem Leenen uit 1752 (zie ook: A-1802). - Verso: twee verkorte titelvermeldingen en één beschrijving van de werkzaamheden en geprojecteerde kosten.
Vorm:
2 situatietekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:5.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 40 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1806 Nieuwe caart van de situatie en rivier te Herwen, 1758
Beschrijving:
Nieuwe caart van de situatie en rivier te Herwen
Datering:
1758
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior; Klinkenberg, Dirk
Graveur/etser/lithograaf:
atelier van Isaak Tirion
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 Gelderse landroeden = 97 mm. - Zuidoosten nagenoeg boven. - Bevat weergave van het verloop van de rivier de Waal bij Herwen, met aanduiding van de in- en omliggende kunstwerken. Bevat tevens aanvullingen van de hand van Melchior Bolstra, met concepten voor aan te leggen inlaagdijken en oeverbeschermingswerken, evenals de aanduiding van een enkele dijkdoorbraken. Bevat daarnaast een profieltekening van het te maken rijswerk nabij Herwen. - Bevat opschrift in de cartouche. - Bijlage bij: een brief van gecommitteerden tot de zaken van het Pannerdens Kanaal en de Spijkse dijken aan de Staten van Holland en de bijbehorende resolutie van 8 augustus 1758. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, pp 180-181. - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 situatietekening en 1 profieltekening op 1 blad
Schaal:
circa 1:7.800
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
34 x 42 cm
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1988 Kaart der waare gedaante en groote des Bylandschen Waards, en Herwenschen Schaars, met de daar tu..., 1773
Beschrijving:
Kaart der waare gedaante en groote des Bylandschen Waards, en Herwenschen Schaars, met de daar tusschen stroomende rivier de Whaal
Datering:
1773
Vervaardiger:
Straalen, Hendrik van
Graveur/etser/lithograaf:
Leonard Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 210 roeden = 202 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van een gedeelte van het verloop van de rivier de Waal, rond de Bijlandse Waard en Herwen. - Kaart gemaakt in opdracht van Christiaan Brunings, als inspecteur-generaal van 's Lands Rivieren. - Bijlage bij: resolutie d.d. 1 februari 1773 van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, p. 194.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:4.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
94 x 97 cm
Oud nummer:
V 33
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1809 Kaart van den inschaarenden 's Gravenwaardsche en Herwensche oever in april 1763, 1763
Beschrijving:
Kaart van den inschaarenden 's Gravenwaardsche en Herwensche oever in april 1763
Datering:
1763
Vervaardiger:
Klinkenberg, Dirk; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
atelier van Isaak Tirion
Bijzonderheden:
Schaalstok van 210 roeden = 111 mm. - Zuiden boven. - Bevat weergave van het verloop van de rivier de Waal bij Herwen, met aanduiding van de in- en omliggende kunstwerken en zandwallen. - Bevat aanvullingen van de hand van Melchior Bolstra die later op de kaart zijn aangebracht. - Bevat opschrift betreffende het object in de cartouche. - Bevat notitie betreffende de rijswerken bij Herwen, aangeduid met de letters A-C. - Oorspronkelijk bijlage bij: resolutie d.d. 28 juli 1763: "Memorie van nadere consideratien over de middelen welke aangewend zouden kunnen worden, om het eminente gevaar waar mede Holland en andere provintien gedreigd worden door de kwaade gesteldheid van 's lands rivieren of te ontwijken, of merkelijk te doen verminderen" door Johan Lulofs en Melchior Bolstra van 6 mei 1763. De kaart is tevens toegevoegd aan een brief van J.P. van Boetzelaar, commissaris van het Pannerdens Kanaal en de Spijkse dijken, aan Gecommitteerde Raden en de bijbehorende resolutie van 10 september 1766. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, pp 183-184, 186.
Vorm:
1 situatietekening
Schaal:
circa 1:7.100
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
28 x 44 cm
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: