Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
10  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1844_47 Kaart van de grenslijn van het hoog-heemraadschap van Rynland verdeeld in 61 bladen : Afdeeling I..., circa 1860
Beschrijving:
Kaart van de grenslijn van het hoog-heemraadschap van Rynland verdeeld in 61 bladen : Afdeeling III : Blad 47 : [Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen]
Datering:
circa 1860
Bijzonderheden:
Noord ten oosten boven
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
45 x 100 cm
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0001_12 Kaart van de gemeenten van Hazerswoude, Benthuizen, Boskoop, Noordwaddinxveen en Zuidwaddinxveen ..., 1860
Beschrijving:
Kaart van de gemeenten van Hazerswoude, Benthuizen, Boskoop, Noordwaddinxveen en Zuidwaddinxveen ged.k gelegen in de provincie Zuid-Holland uitmakende het XIIe district van het hoogheemraadschap van Rynland
Datering:
1860
Vervaardiger:
Hessels, A.G.
Bijzonderheden:
Reeks kaarten van de districten waarin het hoogheemraadschap van Rijnland is ingedeeld, getekend naar perceelsgewijze extracten uit de kadastrale plans. Het blad van district XIV ontbreekt
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:20.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
71 x 104 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0906 [Kaart van de dijk tussen de Donderdam en Moerkapelle langs de noordelijke oever van de Zuidplas], 1817
Beschrijving:
[Kaart van de dijk tussen de Donderdam en Moerkapelle langs de noordelijke oever van de Zuidplas]
Datering:
1817
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus
Bijzonderheden:
Bevat weergave van de polders, verveningen en droogmakerijen op de grens tussen Rijnland en Schieland, met aanduiding van omliggende dijken, kaden, plaatsen en watergangen. De grensscheiding tussen de hoogheemraadschappen is met een rode lijn weergegeven. Bevat daarnaast een profieltekening van de dijk gelegen tussen Moerkapelle en Donderdam langs de noordelijke oever van de Zuidplas in Schieland. - Behoort bij het rapport van onderzoek naar de staat van de dijk in 1817 door A. Hanegraaff.
Vorm:
1 profieltekening en 1 kaart op 1 blad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
28 x 36 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1502 Kaart figuratief tot aanduijding van het huijs, erff, tuijn, land etc. van Gerrit Nagtegaal gelee..., 1762
Beschrijving:
Kaart figuratief tot aanduijding van het huijs, erff, tuijn, land etc. van Gerrit Nagtegaal geleegen onder Bloemendaal
Datering:
1762
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 10 roeden = 57 mm. - Bevat weergave van enkele percelen gelegen op de grens van Bloemendaal en Zuid-Waddinxveen. In de percelen zijn de grondeigenaren bijgeschreven. - Bevat verwijzing naar artikel 10 van het octrooi tot droogmaking van de Noordplassen zonder vermelding tekst. - Bevat beschrijving van ligging en toestand van de eigendommen van Gerrit Nagtegaal en het zogenaamde blokland onder Zuid-Waddinxveen door de landmeter op basis van inspectie ter plaatse op 14 juni 1762. - Bevat legenda op de uitgevoerde werken aangeduid met de letters A-H. - Bevat legenda op de uitgevoerde werken aangeduid met de letters A-H. - Bijlage bij: kopie van een klaagschrift van Gerrit Nagtegaal, d.d. 5 juni 1762, gericht aan dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland over een aantal uitgevoerde werken in de aan zijn eigendommen grenzende sloot. De werken waren noodzakelijk in verband met de droogmaking van de Noordplassen. - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
38 x 55 cm
Licentie:
PDM 1.0