Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
7  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1786 [Kaart van het verloop van de Gouwe vanaf Gouda tot aan Zuid-Waddinxveen], circa 1825
Beschrijving:
[Kaart van het verloop van de Gouwe vanaf Gouda tot aan Zuid-Waddinxveen]
Datering:
circa 1825
Bijzonderheden:
Westen boven. - Bevat weergave van het verloop van de Gouwe vanaf de Hollandsche IJssel en de stadsvest bij Gouda, langs de heerlijkheden Broek, Thuil en 't Weegje, het ambacht Moordrecht en de Zuidplas, tot aan de Kerkweg bij Zuid-Waddinxveen. Met aanduiding van de Mallegatsluis, de Westveensebrug en enkele molens.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 39 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1798 Kaart van de groote der te verveenen landen onder Broek en Tuyl, 1805
Beschrijving:
Kaart van de groote der te verveenen landen onder Broek en Tuyl
Datering:
1805
Vervaardiger:
Braacx, Jan Thomasz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 124 mm. - Noordwesten boven. - Bevat weergave van enkele landen gelegen ten noordwesten van de Moordse Veenweg, in de gemeenten Broek en Thuil. - Bevat register, betreffende de oppervlakte van de percelen aangeduid met de letters A-Z.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:3.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
40 x 47 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4082 [Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Gouda], 1615
Beschrijving:
[Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Gouda]
Datering:
1615
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Floriszoon van; Balthasars, Floris
Graveur/etser/lithograaf:
Floris Balthasars
Bijzonderheden:
Floris Balthasars vervaardigde deze overzichtskaart samen met zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode, in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. De basis hiervoor waren de manuscriptkaarten van alle ambachten binnen Rijnland. Vanaf deze manuscriptkaarten graveerde Balthasars het hoogheemraadschap in twintig koperplaten. In 1614 verleende de Staten-Generaal hem octrooi op deze kaart voor de eerstvolgende tien jaren. - Dit kaartblad geeft Gouda en omgeving weer. - Betreft een tweede druk van de overzichtskaart, waarin voornamelijk plaatsnamen zijn toegevoegd. - Beschreven in: 1) Kaart van Rijnland door Floris Balthasar 1610-1615 / S.J. Fockema Andreae. 2) Kaarten van Rijnland 1615 / G. 't Hart. 3) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 141. 4) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 215-219.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
30 x 49 cm
Oud nummer:
Atlas 4
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4126 [Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Gouda], 1615
Beschrijving:
[Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Gouda]
Datering:
1615
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Floriszoon van; Balthasars, Floris
Graveur/etser/lithograaf:
Floris Balthasars
Bijzonderheden:
Floris Balthasars vervaardigde deze overzichtskaart samen met zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode, in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. De basis hiervoor waren de manuscriptkaarten van alle ambachten binnen Rijnland. Vanaf deze manuscriptkaarten graveerde Balthasars het hoogheemraadschap in twintig koperplaten. In 1614 verleende de Staten-Generaal hem octrooi op deze kaart voor de eerstvolgende tien jaren. - Dit kaartblad geeft Gouda en omgeving weer. - Betreft een tweede druk van de overzichtskaart, waarin voornamelijk plaatsnamen zijn toegevoegd. - Beschreven in: 1) Kaart van Rijnland door Floris Balthasar 1610-1615 / S.J. Fockema Andreae. 2) Kaarten van Rijnland 1615 / G. 't Hart. 3) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 141. 4) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 215-219. - Atlas is aan het Rijnlands archief geschonken door hoogheemraad C. Cock in juli 1882.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
30 x 49 cm
Oud nummer:
Atlas 4a
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: