Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
22  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3069 circa 1760
Datering:
circa 1760
Techniek:
Handschrift
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3073 1759
Datering:
1759
Techniek:
Handschrift
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0114 Fijguratieve Caert, van een gedeelte der Zijde teegens de Hoogeveen, en Roeleveen, zoo als het ze..., 1738
Beschrijving:
Fijguratieve Caert, van een gedeelte der Zijde teegens de Hoogeveen, en Roeleveen, zoo als het zelve is geweest volgens de Caert van Cruquius en de veranderinge daer in 1738, in de Roeleveen letter A, twee uijtgeveende slooten en in de Hoogeveen op de kaert
Datering:
1738
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 73 mm. - Zuidwesten boven. - Bevat weergave van de Delflandse hoefslagpalen 13 tot en met 22 langs de landscheiding met Rijnland. - Gebaseerd op kaart van Nicholaas Cruquius met aanpassingen van Melchior Bolstra. - Bijlage bij: verslag van 15 augustus 1738 van de landmeter Melchior Bolstra van een inspectie door dijkgraaf, commissarissen-hoogheemraden, secretaris en landmeter van Rijnland langs de landscheiding tussen Rijnland en Delfland. Aanleiding voor de inspectie was vrees voor doorbraak van de landscheiding en de dijk van de Driemanspolder als gevolg van vervening.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Oud nummer:
T 15
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0123 Copie uijt de generale kaart, waar op de concepte tot het reguleeren vande nieuwe limiet scheijdi..., 1764
Beschrijving:
Copie uijt de generale kaart, waar op de concepte tot het reguleeren vande nieuwe limiet scheijdingen in de Gecombineerde Groote Droogmakerij van Hazerswoude c.s.
Datering:
1764
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Concept voor het reguleren van de landscheiding tussen Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen. Bevat weergave van de oude grensscheiding tussen de ambachten, aangegeven met een stippellijn. - Uitvoerige beschrijving in de linkermarge van deze grensscheidingen.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 92,5 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: