Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
98  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0030 Indication de la carte, pour ce qui regarde, le décharge de l'eau du Groot-Waterschap de Woerden,..., circa 1808
Beschrijving:
Indication de la carte, pour ce qui regarde, le décharge de l'eau du Groot-Waterschap de Woerden, sur Rhijnland
Datering:
circa 1808
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Westen nagenoeg boven. - Toegeschreven aan Adrianus Hanegraaff op grond van handschrift. - Jaar van vervaardiging onzeker. In 1882 wordt 1808 genoemd, sinds 1931 circa 1812. Vooralsnog lijkt 1808 het meest plausibel om redenen hierna beschreven. - Bevat weergave van het hoogheemraadschap van Rijnland en de landen van het grootwaterschap van Woerden die op de Rijnlandse boezem afwateren. De kaart is gemaakt om de afwatering van in beeld te brengen blijkens de in het Frans gestelde tekst boven aan de legenda. - Bevat legenda in het Frans met aanduiding van de landscheidingen, afvoerwateren en uitwateringsluizen. - Bijlage bij: direct verband met archiefstukken is vooralsnog niet aantoonbaar, maar de verbeterde waterhuishouding van Rijnland door heropening van de Rijnmond bij Katwijk op de Noordzee, officieel sinds 21 oktober 1807, vormt wellicht de aanleiding voor het maken van de kaart. In het voorjaar van 1808 werd onderhandeld met Woerden over bijdrage in de kosten voor aanleg van het Uitwateringskanaal.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:110.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
42 x 54 cm
Oud nummer:
V 40a
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0031 Indication de la carte, pour ce qui regarde, le décharge de l'eau du Groot-Waterschap de Woerden,..., circa 1808
Beschrijving:
Indication de la carte, pour ce qui regarde, le décharge de l'eau du Groot-Waterschap de Woerden, sur Rhijnland
Datering:
circa 1808
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Westen nagenoeg boven. - Toegeschreven aan Adrianus Hanegraaff op grond van handschrift. - Jaar van vervaardiging onzeker. In 1882 wordt 1808 genoemd, sinds 1931 circa 1812. Vooralsnog lijkt 1808 het meest plausibel om redenen hierna beschreven. - Bevat weergave van het hoogheemraadschap van Rijnland en de landen van het grootwaterschap van Woerden die op de Rijnlandse boezem afwateren. De kaart is gemaakt om de afwatering van in beeld te brengen blijkens de in het Frans gestelde tekst boven aan de legenda. - Bevat legenda in het Frans met aanduiding van de landscheidingen, afvoerwateren en uitwateringsluizen. - Bijlage bij: direct verband met archiefstukken is vooralsnog niet aantoonbaar, maar de verbeterde waterhuishouding van Rijnland door heropening van de Rijnmond bij Katwijk op de Noordzee, officieel sinds 21 oktober 1807, vormt wellicht de aanleiding voor het maken van de kaart. In het voorjaar van 1808 werd onderhandeld met Woerden over bijdrage in de kosten voor aanleg van het Uitwateringskanaal.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:110.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
41 x 54 cm
Oud nummer:
V 40b
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1771 Afbeeldingh van het Waterschap genaemt de Lange Vliet, mitsgaders van het Suyderste gedeelte van ..., 1645
Beschrijving:
Afbeeldingh van het Waterschap genaemt de Lange Vliet, mitsgaders van het Suyderste gedeelte van Amstel-Lant genaemt synde Bylevelt, nevens een gedeelte van Het Waterschap van Woerden met Rynlant uytwateren
Datering:
1645
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 4.000 'gemene ganck treden van omtrent vyff inder roede' = 109 mm. - Oosten nagenoeg boven. - Bevat weergave van het waterschap Heikop of Lange Vliet, het waterschap Bijleveld en een deel van het grootwaterschap Woerden. - Bevat opschrift in de cartouche, met notitie dat het waterschap De Lange Vliet met gele kleur is weergegeven, het waterschap Bijleveld met lichtgroen en de op Rijnland uitwaterende landen van het grootwaterschap Van Woerden met bruinachtig groen. - Bijlage bij: zeer aannemelijk stukken betreffende het vervangen van de in slechte staat verkerende Haanwijkerdam door een schutsluis, 1644-1654 (zie ook: OAR, 9401). Daarin bevindt zich een inspectieverslag van een vaartocht ondernomen op 25 en 26 april 1645 vanuit Leiden door de waterschappen door dijkgraaf, twee gecommitteerde hoogheemraden, secretaris en de landmeter van Rijnland. De vrees voor onwelkome waterlozing op Rijnland zorgde voor een jarenlang uitstel in de besluitvorming.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:28.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
61 x 78 cm
Oud nummer:
Q 35
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1948 [Kaart van de slaperdijk lopende vanaf Woerden via Linschoten tot bij Montfoort], 1624
Beschrijving:
[Kaart van de slaperdijk lopende vanaf Woerden via Linschoten tot bij Montfoort]
Datering:
1624
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Noordoosten boven. - Bijlage bij: volgens Diebels zeer waarschijnlijk bij stukken betreffende actie van de betrokken ambachten tot aansluiting van de Hoge Rijndijk aan de noordelijke IJsseldijk, 1624-1626. Volgens anderen zou de kaart zijn gemaakt in 1552 naar aanleiding van en verzoek tot herstel van de dijken tussen de Helmweg en Montfoort. Dat lijkt echter zeer onwaarschijnlijk gelet op het onderzoek van Diebels (zie ook: OAR, 9037 en 9039). - Beschreven in: Beschrijving van de oudste kaarten van het hoogheemraadschap van Rijnland, 1457-1580 / P.G.M. Diebels, pp 14-15.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:19.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 41 cm
Oud nummer:
V 5
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: