Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
164  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0115 [Kaart van de landscheiding tussen de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland bij Hoogeveen..., 1738
Beschrijving:
[Kaart van de landscheiding tussen de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland bij Hoogeveen en de Driemanspolder]
Datering:
1738
Vervaardiger:
Bloteling, J.
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Zuidwesten boven. - Bevat weergave van de Delflandse hoefslagpalen 19 tot en met 23 langs de landscheiding met Rijnland. - Bijlage bij: verslag van 16 oktober 1738 van de Delflandse landmeter Johannes Bloteling van een inspectie door hoogheemraden en de landmeter van Delfland langs de landscheiding tussen Rijnland en Delfland. Aanleiding voor de inspectie waren klachten van Rijnlands zijde over vervening zodanig dicht bij de landscheiding dat aldaar gevreesd werd voor doorbraak van de landscheiding en de dijk van de Driemanspolder. Kaart en verslag toegezonden door Bloteling per brief van 4 december 1738.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:11.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
20 x 32 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0116 [Kaart van de landscheiding tussen de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland bij Hoogeveen..., 1738
Beschrijving:
[Kaart van de landscheiding tussen de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland bij Hoogeveen en de Driemanspolder]
Datering:
1738
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op kaart A-0114. - Zuidwesten boven. - Bevat weergave van de Delflandse hoefslagpalen 18 tot en met 22 langs de landscheiding met Rijnland. - Gebaseerd op kaart van Nicholaas Cruquius met aanpassingen van Melchior Bolstra. - Bijlage bij: verslag d.d. 15 augustus 1738 van de landmeter Melchior Bolstra van een inspectie door dijkgraaf, commissarissen-hoogheemraden, secretaris en landmeter van Rijnland langs de landscheiding tussen Rijnland en Delfland. Aanleiding voor de inspectie was vrees voor doorbraak van de landscheiding en de dijk van de Driemanspolder als gevolg van vervening. - De kaart is in het verslag getekend.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0025 [Kaart van de hoofden in Delfland en strandlijn met palen tot benoorden het kanaal van Katwijk], 1894
Beschrijving:
[Kaart van de hoofden in Delfland en strandlijn met palen tot benoorden het kanaal van Katwijk]
Datering:
1894
Vervaardiger:
Onbekend
Bijzonderheden:
Noordwesten is boven. - Bevat weergave van de genummerde strandpalen in het zwart voor Delfland en in het blauw voor Rijnland
Schaal:
1:1000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
24 x 195,5 cm
Oud nummer:
A 57
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0108 [Kaart van de landscheiding tussen Rijnland en Delfland van de Noordzee tot Zegwaard], 1650
Beschrijving:
[Kaart van de landscheiding tussen Rijnland en Delfland van de Noordzee tot Zegwaard]
Datering:
1650
Vervaardiger:
Sallem, Pieter Floriszoon van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 75 mm. - Noordoosten nagenoeg boven. - Bevat weergave van de gehele landscheiding tussen Rijnland en Delfland van de Noordzee tot aan de grens met Schieland bij de Driesprong. - Bevat overzicht van de namen van de genummerde hoefslagpalen (1-42). - Bevat register van onderhoudsplichtigen, inclusief het stuk van de landscheiding dat zij onderhouden. - Bevat overzicht van enkele huiseigenaren in Voorschoten (A-O). - Kaart gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland. - Bijlage bij: stukken van de processen tussen Rijnland en Delfland over de grensscheiding en de waterkering tussen de hoogheemraadschappen, van de Leidschendam tot aan de Noordzee, circa 1650-1662 (zie ook: OAR, 1394-1401).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:10.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 187 cm
Oud nummer:
T 10a
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: