Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Berkelx
beacon
23  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1351 [Kaart van enkele landen gelegen onder Zegwaard, Zoetermeer en Pijnacker, op de grens tussen Rijn..., 1621
Beschrijving:
[Kaart van enkele landen gelegen onder Zegwaard, Zoetermeer en Pijnacker op de grens tussen Rijnland en Delfland]
Datering:
1621
Bijzonderheden:
Oosten boven. - Bevat weergave van enkele landen gelegen onder Zegwaard, Zoetermeer en Pijnacker, met aanduiding van de omliggende wegen, watergangen en kunstwerken. - Bevat notities. - Bevat opschrift. - Behoort bij stukken van het proces tussen de besturen van Rijnland en Delfland over het toezicht op de vervening der landen onder Zegwaard, die uitwateren op Delfland, 1621. - Verso: bevat notitie dat de kaart een kopie is.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0108 [Kaart van de landscheiding tussen Rijnland en Delfland van de Noordzee tot Zegwaard], 1650
Beschrijving:
[Kaart van de landscheiding tussen Rijnland en Delfland van de Noordzee tot Zegwaard]
Datering:
1650
Vervaardiger:
Sallem, Pieter Floriszoon van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 75 mm. - Noordoosten nagenoeg boven. - Bevat weergave van de gehele landscheiding tussen Rijnland en Delfland van de Noordzee tot aan de grens met Schieland bij de Driesprong. - Bevat overzicht van de namen van de genummerde hoefslagpalen (1-42). - Bevat register van onderhoudsplichtigen, inclusief het stuk van de landscheiding dat zij onderhouden. - Bevat overzicht van enkele huiseigenaren in Voorschoten (A-O). - Kaart gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland. - Bijlage bij: stukken van de processen tussen Rijnland en Delfland over de grensscheiding en de waterkering tussen de hoogheemraadschappen, van de Leidschendam tot aan de Noordzee, circa 1650-1662 (zie ook: OAR, 1394-1401).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:10.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 187 cm
Oud nummer:
T 10a
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0109 [Kaart van de landscheiding tussen Rijnland en Delfland van de Noordzee tot Zegwaard], 1659
Beschrijving:
[Kaart van de landscheiding tussen Rijnland en Delfland van de Noordzee tot Zegwaard]
Datering:
1659
Vervaardiger:
Sallem, Pieter Floriszoon van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 82 mm. - Noordoosten nagenoeg boven. - Bevat weergave van de gehele landscheiding tussen Rijnland en Delfland van de Noordzee tot aan de grens met Schieland bij de Driesprong. - Bevat overzicht van de namen van de genummerde hoefslagpalen (1-42). - Bevat register van onderhoudsplichtigen, inclusief het stuk van de landscheiding dat zij onderhouden. - Bevat overzicht van enkele huiseigenaren in Voorschoten (A-O). - Kaart gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland. - Gekopieerd naar de kaart van Pieter Florisz. van der Sallem uit 1650 (A-0108).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:9.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
40 x 184 cm
Oud nummer:
T 10b
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3197 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Wassenaar - Stompwijk], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Wassenaar - Stompwijk]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.600 roeden = 216 mm. - Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw de Jonge, werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - De atlas was oorspronkelijk in het bezit van de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen en is in 1959 opnieuw ingebonden.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
57 x 69 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: