Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Snelrewaardx
beacon
5  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1586 Kaart van de hoefslagen op den IJsseldyk vanaf de vervallene schans tot Oudewater onder de gemeen..., 1862
Beschrijving:
Kaart van de hoefslagen op den IJsseldyk vanaf de vervallene schans tot Oudewater onder de gemeenten Snelrewaard en Oudewater bevattende het dykvak van het Groot Waterschap van Woerden
Datering:
1862
Vervaardiger:
Hessels, A.G.
Bijzonderheden:
Opgemeten en in kaart gebragt op last van heeren dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot Waterschap van Woerden in octob. 1862. Door mij landmeter der 1ste klasse A.G. Hessels
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Pentekening gekleurd
Formaat:
38 x 155 cm
Oud nummer:
V 46 c
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1889 [Kaart van de polders Middelland, Snel en Polanen, Rapijnen, IJsselveld, Schagen en Den Engh, Sne..., 1616
Beschrijving:
[Kaart van de polders Middelland, Snel en Polanen, Rapijnen, IJsselveld, Schagen en Den Engh, Snelrewaard en Zuid-Linschoten onder het grootwaterschap van Woerden]
Datering:
1616
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Zuidwesten boven. - Bevat weergave van een gedeelte van Rapijnen en IJsselveld, met aanduiding van de inliggende percelen en met een ontwerp voor het maken van een uitvaart bij Montfoort. - Bijlage bij: een verzoekschrift van 2 december 1616 van Barend Zas, uit naam van de burggraaf van Montfoort aan dijkgraaf en hoogheemraden van het grootwaterschap van Woerden, om verlening van een vergunning voor het graven van een vaart tussen Montfoort en Linschoten, wordt de overhandiging van deze kaart in een eerder stadium gemeld. Tenslotte is mede na toestemming van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland het graven van de Montfoortse of Nieuwe Vaart gegund, waarbij tevens een verlaat bij Montfoort en een duiker bij Linschoten werden aangelegd. - Verso: Nuo. V c LXXIX [579], 76 1811, Thegen Mo.tfoort cu.s.s. nuo. I c [100], Req.te en. chaerte Mo.tfoort Nuo. I c [100].
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:10.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 63 cm
Oud nummer:
V 3
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4233 Caertboeck van Rynland : [Linschoten, Snelrewaard], 1615
Beschrijving:
Caertboeck van Rynland : [Linschoten, Snelrewaard]
Datering:
1615
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Floriszoon van; Balthasars, Floris
Bijzonderheden:
Dit kaartboek vervaardigde Floris Balthasars samen met zijn zoon Balthasar Floriszoon van Berckenrode, in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. Ze begonnen hieraan in 1610. Van elke ambachtsheerlijkheid binnen Rijnland is apart een kaart vervaardigd. Op basis van deze manuscriptkaarten is de eerste overzichtskaart van Rijnland in twintig bladen samengesteld. - Beschreven in: Kaart van Rijnland door Floris Balthasar 1610-1615 / S.J. Fockema Andreae ; Kaarten van Rijnland 1615 / G. 't Hart.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
43 x 28 cm
Oud nummer:
Atlas 5
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4079 [Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Oudewater - Montfoort], 1615
Beschrijving:
[Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Oudewater - Montfoort]
Datering:
1615
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Floriszoon van; Balthasars, Floris
Graveur/etser/lithograaf:
Floris Balthasars
Bijzonderheden:
Floris Balthasars vervaardigde deze overzichtskaart samen met zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode, in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. De basis hiervoor waren de manuscriptkaarten van alle ambachten binnen Rijnland. Vanaf deze manuscriptkaarten graveerde Balthasars het hoogheemraadschap in twintig koperplaten. In 1614 verleende de Staten-Generaal hem octrooi op deze kaart voor de eerstvolgende tien jaren. - Dit kaartblad geeft Oudewater, Montfoort en omgeving weer. - Betreft een tweede druk van de overzichtskaart, waarin voornamelijk plaatsnamen zijn toegevoegd. - Beschreven in: 1) Kaart van Rijnland door Floris Balthasar 1610-1615 / S.J. Fockema Andreae. 2) Kaarten van Rijnland 1615 / G. 't Hart. 3) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 141. 4) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 215-219.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
41 x 30 cm
Oud nummer:
Atlas 4
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: