Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Oudewaterx
beacon
6  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1584 Kaart van de hoefslagen op den IJsseldyk van af de stad Oudewater tot Goejanverwelle sluys onder de , 1862
Beschrijving:
Kaart van de hoefslagen op den IJsseldyk van af de stad Oudewater tot Goejanverwelle sluys onder de gemeenten Oudewater en Hekendorp bevattende het dykvak van het Groot Waterschap van Woerden
Datering:
1862
Vervaardiger:
Hessels, A.G.
Bijzonderheden:
Opgemeten en in kaart gebragt op last van heeren dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot Waterschap van Woerden in mei 1862. Door mij landmeter der 1e klasse A.G. Hessels
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Pentekening gekleurd
Formaat:
29,5 x 177,5 cm
Oud nummer:
V 46 a
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1586 Kaart van de hoefslagen op den IJsseldyk vanaf de vervallene schans tot Oudewater onder de gemeen..., 1862
Beschrijving:
Kaart van de hoefslagen op den IJsseldyk vanaf de vervallene schans tot Oudewater onder de gemeenten Snelrewaard en Oudewater bevattende het dykvak van het Groot Waterschap van Woerden
Datering:
1862
Vervaardiger:
Hessels, A.G.
Bijzonderheden:
Opgemeten en in kaart gebragt op last van heeren dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot Waterschap van Woerden in octob. 1862. Door mij landmeter der 1ste klasse A.G. Hessels
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Pentekening gekleurd
Formaat:
38 x 155 cm
Oud nummer:
V 46 c
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1952 Kaart van den dijk, en de kaden der uiterwaarden op den noordelijken oever van den IJssel tussche..., 1841
Beschrijving:
Kaart van den dijk, en de kaden der uiterwaarden op den noordelijken oever van den IJssel tusschen de stad Oudewater en den Wierikker- of Prinsen-dijk bij Goejanverwellesluis
Datering:
1841
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 600 ellen = 238 mm. - Noordnoordwesten boven. - Bevat weergave van het verloop van de rivier de IJssel van Oudewater tot aan het fort Wierickerschans, met aanduiding van de uiterwaarden, dijken en kaden gelegen ten noorden van de rivier. - Betreft een (gedeeltelijke) kopie uit het kadaster. - Bijlage bij: volgens het opschrift behoort deze kaart oorspronkelijk bij 'het Rapport, en het Verbaal van Waterpassing van en over den Noord IJsseldyk, tusschen de stad Oudewater en den Wierikker of Prinsendyk' die in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland en het grootwaterschap van Woerden werd opgesteld door de landmeters J. Kros en C.E. van der Quast. Deze kaart is door Kros vervaardigd en overgeleverd aan het Rijnlandse college.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
44 x 198 cm
Oud nummer:
V 46
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2981 [Kaart van de noordelijke dijk van de Hollandsche IJssel tussen Goejanverwellesluis en Oudewater], 1841
Beschrijving:
[Kaart van de noordelijke dijk van de Hollandsche IJssel tussen Goejanverwellesluis en Oudewater]
Datering:
1841
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Noordtenwesten boven. - Bevat aantekeningen met potlood betreffende waterstaatkundige voorzieningen en aanduidingen van percelen. - Bijlage bij: rapport van de opziener/landmeter van 29-05-1841 betreffende waterpassing van de noordelijke dijk langs de Hollandsche IJssel tussen Goejanverwellesluis en Oudewater als voorbereiding voor ophoging van dat dijkvak. Twee bijlage is een staat van waterpassing
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.600
Techniek:
Handschrift
Formaat:
55x225 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
Bestanden Bestanden