Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Montfoortx
beacon
25  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1889 [Kaart van de polders Middelland, Snel en Polanen, Rapijnen, IJsselveld, Schagen en Den Engh, Sne..., 1616
Beschrijving:
[Kaart van de polders Middelland, Snel en Polanen, Rapijnen, IJsselveld, Schagen en Den Engh, Snelrewaard en Zuid-Linschoten onder het grootwaterschap van Woerden]
Datering:
1616
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Zuidwesten boven. - Bevat weergave van een gedeelte van Rapijnen en IJsselveld, met aanduiding van de inliggende percelen en met een ontwerp voor het maken van een uitvaart bij Montfoort. - Bijlage bij: een verzoekschrift van 2 december 1616 van Barend Zas, uit naam van de burggraaf van Montfoort aan dijkgraaf en hoogheemraden van het grootwaterschap van Woerden, om verlening van een vergunning voor het graven van een vaart tussen Montfoort en Linschoten, wordt de overhandiging van deze kaart in een eerder stadium gemeld. Tenslotte is mede na toestemming van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland het graven van de Montfoortse of Nieuwe Vaart gegund, waarbij tevens een verlaat bij Montfoort en een duiker bij Linschoten werden aangelegd. - Verso: Nuo. V c LXXIX [579], 76 1811, Thegen Mo.tfoort cu.s.s. nuo. I c [100], Req.te en. chaerte Mo.tfoort Nuo. I c [100].
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:10.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 63 cm
Oud nummer:
V 3
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1992 Concept schot balken, voor de steene brug aan de Linde Boom, bij de Stad Montfoordt, 1752
Beschrijving:
Concept schot balken, voor de steene brug aan de Linde Boom, bij de Stad Montfoordt
Datering:
1752
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van de Bollebrug, gelegen bij de herberg de Lindeboom nabij Montfoort, met ontwerp voor enkele te maken schotbalken om het water te keren bij problemen met of een doorbraak van de IJsselsluis. - Bevat toelichtingen van de landmeter betreffende het object en de werkzaamheden. - Bijlage bij: conceptrapport van de landmeter van 2 mei 1752 betreffende opneming van de Bollebrug bij Montfoort (zie ook: OAR, 9128).
Vorm:
1 aanzichttekening
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 21 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1948 [Kaart van de slaperdijk lopende vanaf Woerden via Linschoten tot bij Montfoort], 1624
Beschrijving:
[Kaart van de slaperdijk lopende vanaf Woerden via Linschoten tot bij Montfoort]
Datering:
1624
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Noordoosten boven. - Bijlage bij: volgens Diebels zeer waarschijnlijk bij stukken betreffende actie van de betrokken ambachten tot aansluiting van de Hoge Rijndijk aan de noordelijke IJsseldijk, 1624-1626. Volgens anderen zou de kaart zijn gemaakt in 1552 naar aanleiding van en verzoek tot herstel van de dijken tussen de Helmweg en Montfoort. Dat lijkt echter zeer onwaarschijnlijk gelet op het onderzoek van Diebels (zie ook: OAR, 9037 en 9039). - Beschreven in: Beschrijving van de oudste kaarten van het hoogheemraadschap van Rijnland, 1457-1580 / P.G.M. Diebels, pp 14-15.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:19.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 41 cm
Oud nummer:
V 5
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3196 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Woerden], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Woerden]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.600 roeden = 216 mm. - Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw de Jonge, werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - De atlas was oorspronkelijk in het bezit van de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen en is in 1959 opnieuw ingebonden.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
57 x 69 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: