Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Linschotenx
beacon
5  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1889 [Kaart van de polders Middelland, Snel en Polanen, Rapijnen, IJsselveld, Schagen en Den Engh, Sne..., 1616
Beschrijving:
[Kaart van de polders Middelland, Snel en Polanen, Rapijnen, IJsselveld, Schagen en Den Engh, Snelrewaard en Zuid-Linschoten onder het grootwaterschap van Woerden]
Datering:
1616
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Zuidwesten boven. - Bevat weergave van een gedeelte van Rapijnen en IJsselveld, met aanduiding van de inliggende percelen en met een ontwerp voor het maken van een uitvaart bij Montfoort. - Bijlage bij: een verzoekschrift van 2 december 1616 van Barend Zas, uit naam van de burggraaf van Montfoort aan dijkgraaf en hoogheemraden van het grootwaterschap van Woerden, om verlening van een vergunning voor het graven van een vaart tussen Montfoort en Linschoten, wordt de overhandiging van deze kaart in een eerder stadium gemeld. Tenslotte is mede na toestemming van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland het graven van de Montfoortse of Nieuwe Vaart gegund, waarbij tevens een verlaat bij Montfoort en een duiker bij Linschoten werden aangelegd. - Verso: Nuo. V c LXXIX [579], 76 1811, Thegen Mo.tfoort cu.s.s. nuo. I c [100], Req.te en. chaerte Mo.tfoort Nuo. I c [100].
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:10.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 63 cm
Oud nummer:
V 3
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1990 [Situatietekening van de stenen brug over de Montfoortse Vaart bij Linschoten], 1743
Beschrijving:
[Situatietekening van de stenen brug over de Montfoortse Vaart bij Linschoten]
Datering:
1743
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Noordoosten boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van twee te leggen dammen in de Montfoortse Vaart, aan weerszijden van de brug te Linschoten, voor het vervangen van de schotdeur in de brug. Bevat daarnaast een bovenaanzicht van de onderdorpel van de oude schotdeur. - Bijlage bij: rapport van Melchior Bolstra en B. van Veelen van 11 maart 1743 betreffende het plaatsen van een nieuwe schotdeur in de brug (zie ook: OAR, 9128).
Vorm:
1 aanzichttekening en 1 kaart op 1 blad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 21 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1991 [Vooraanzicht van de schotdeur van de brug over de Montfoortse Vaart te Linschoten], 1743
Beschrijving:
[Vooraanzicht van de schotdeur van de brug over de Montfoortse Vaart te Linschoten]
Datering:
1743
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat vooraanzicht van een te maken schotdeur, in opgehaalde en in neergelaten toestand, in een brug gelegen over de Cattenbroeker- of Montfoortse Vaart te Linschoten. - Bijlage bij: rapport van Melchior Bolstra en B. van Veelen van 11 maart 1743, betreffende het plaatsen van een nieuwe schotdeur in de brug (zie ook: OAR, 9128).
Vorm:
1 aanzichttekening
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 21 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1970 [Kaart van de Lage polder onder Linschoten], circa 1564
Beschrijving:
[Kaart van de Lage polder onder Linschoten]
Datering:
circa 1564
Bijzonderheden:
Bevat weergave van een gedeelte van de Lage polder onder Linschoten, met aanduiding van de inliggende, genummerde percelen. - Behoort bij stukken betreffende de ingenomen landen Cattenbroek, Rapijnen en IJsselveld, 1564-1616 (zie ook: OAR, 9253). - Verso: Cort afteyckeninghe ende [eng].
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
30 x 20 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: