Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Sloterdijkx
beacon
7  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1407 [Kaart van de buitendijkse landen aan de Spaarndammerdijk: gelegen in Sloterdijk], 1646
Beschrijving:
[Kaart van de buitendijkse landen aan de Spaarndammerdijk: gelegen in Sloterdijk]
Datering:
1646
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 50 roeden = 119 mm. - Noordnoordwesten boven. - Bevat weergave van enkele percelen grenzende aan de Spaarndammerdijk, met de oppervlaktes en eigenaren bijgeschreven. De letters corresponderen met het bijgaande register. - Bevat register met betrekking tot de oppervlaktes van de percelen. - Bevat opschrift betreffende het object en de verrichte metingen. - Kaart gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. - Kaart bestaat uit vier bladen: A-1404 t/m A-1407.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.600
Techniek:
Handschrift
Formaat:
48 x 141 cm
Oud nummer:
B 12
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3341 [Kaart van een stuk land langs de Spaarndammerdijk tussen paal 42 en 43 in de ban van Sloterdijk], 1779
Beschrijving:
[Kaart van een stuk land langs de Spaarndammerdijk tussen paal 42 en 43 in de ban van Sloterdijk]
Datering:
1779
Vervaardiger:
Brunings, Christiaan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 12 roede = 184 mm. - Zuid boven. – Bijlage bij: rapport van de toeziener te Halfweg van 02-08-1779 over inspectie van een kleine braak met naastgelegen land. Dit naar aanleiding van een verzoekschrift van Jan Willem Halbach, eigenaar van het huis Curaçao, om beide in huur te verkrijgen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het verzoekschrift is ingetrokken door Halbach na bekendmaking van de hoogte van de pacht blijkens notulen van vergaderingen van commissarissen hoogheemraden in het Haarlemse Kwartier van 30-08-1779 (OAR inv.nr. 10841). - Bevat verbaal de toeziener over de grootte van het stukje land. - Verso: waarschijnlijk hluptekening voor berekening oppervlakte stukje land
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:250
Techniek:
Handschrift
Formaat:
23x28 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1057 Caerte van een poldertje oudt lant by Slooterdijck, 1648
Beschrijving:
Caerte van een poldertje oudt lant by Slooterdijck
Datering:
1648
Vervaardiger:
Stierp, Claes Vasterszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 218 mm. - Noorden nagenoeg boven. - Bevat weergave van het Vennerpoldertje ten westen van Sloterdijk, tussen de Trekvaart en de Spaarndammerdijk. De letters die in de percelen zijn bijgeschreven verwijzen volgens het opschrift naar een bijbehorend verbaal. - Bevat opschrift in cartouche met titelvermelding en betreffende het object.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
45 x 65 cm
Oud nummer:
Q 41
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2061 [Kaart van het zogenaamde Kikkerts braekje gelegen langs de Spaarndammerdijk], 1740
Beschrijving:
[Kaart van het zogenaamde Kikkerts braekje gelegen langs de Spaarndammerdijk]
Datering:
1740
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 5 roeden = 103 mm. - Westnoordwesten boven. - Bevat weergave van het zogenaamde Kikkerts braekje, gelegen tussen de buitenplaatsen van Dirk Hasselaar en Leendert Scholvanger in, langs de Spaarndammerdijk. - Bevat verbaal van de landmeter. - Kaart gemaakt in opdracht van de commissarissen-hoogheemraden in het Haarlemmer Kwartier. - Bijlage bij: verzoekschrift van Dirk Hasselaar en Leendert Scholvanger, betreffende dempen en omheinen van het Kikkerts braekje (vergunning van 25 juli 1740).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:180
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: