Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Kamerikx
beacon
25  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5202 Tien caarten rakende de Noordse kerk : [Kaart 4 - Kamerik en Noorden], 1628
Beschrijving:
Tien caarten rakende de Noordse kerk : [Kaart 4 - Kamerik en Noorden]
Datering:
1628
Vervaardiger:
Douw, Jan Pieterszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 196 mm. - Noordnoordwesten nagenoeg boven. - Bevat weergave van enkele percelen, in eigendom van de Noordse kerk, gelegen in het ambacht Noorden. Per onderdeel (aangeduid met A-G) is de oppervlakte genoteerd. De percelen aangeduid met A-C zijn in gebruik van Henrick Hrenricxz. Braets, schout van Achttienhoven. De grondeigenaren van de naastgelegen percelen zijn bijgeschreven. - Bevat opschrift in cartouche betreffende het object en de oppervlakte van de percelen A-C. - Bevat notitie betreffende de oppervlakte van de percelen D-G en een stukje grond dat in erfpacht is gegeven.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:1.900
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 84 cm
Oud nummer:
Atlas 45
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5205 Tien caarten rakende de Noordse kerk : [Kaart 7 - Kamerik], 1628
Beschrijving:
Tien caarten rakende de Noordse kerk : [Kaart 7 - Kamerik]
Datering:
1628
Vervaardiger:
Douw, Jan Pieterszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 40 roeden = 78 mm. - Noordnoordwesten nagenoeg boven. - Bevat weergave van enkele percelen, in eigendom van de Noordse kerk en in gebruik door Gijsbrecht Cornelisz., gelegen in het ambacht Kamerik. Per onderdeel is de oppervlakte genoteerd. De grondeigenaren van de naastgelegen percelen zijn bijgeschreven. - Bevat opschrift in cartouche betreffende het object en de oppervlakte van het perceel.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:1.900
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 81 cm
Oud nummer:
Atlas 45
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5198 Tien caarten rakende de Noordse kerk : [Blad met opschrift], 1628
Beschrijving:
Tien caarten rakende de Noordse kerk : [Blad met opschrift]
Datering:
1628
Vervaardiger:
Douw, Jan Pieterszoon
Bijzonderheden:
Bevat opschrift in een versierd cartouche, betreffende het object, namelijk de landen in eigendom van de Noordse kerk in de ambachten Noorden, Achttienhoven en Kamerik, en de verrichte metingen.
Vorm:
1 blad met opschrift
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 42 cm
Oud nummer:
Atlas 45
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5209 Tien caarten rakende de Noordse kerk : [Afschrift van overeenkomst], 1634
Beschrijving:
Tien caarten rakende de Noordse kerk : [Afschrift van overeenkomst]
Datering:
1634
Bijzonderheden:
Bevat een handgeschreven kopie van een overeenkomst van 1634 tussen de Noordse kerk en de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland, betreffende het jaarlijks betalen van f 100 voor het onderhoud van de kerkdienst. Uitgegeven door de baljuw en kerkmeesters van Noorden. - Bevat twee opschriften betreffende de ontvangst en de authenticiteit van het document uit 1635.
Vorm:
1 blad met opschrift
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 42 cm
Oud nummer:
Atlas 45
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: