Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Noordenx
beacon
32  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3183 Caerte ende afbeeldinge vande gelegentheyt der heerlyckheit van Nieukoop en Noorden, waer af een ..., 1647
Beschrijving:
Caerte ende afbeeldinge vande gelegentheyt der heerlyckheit van Nieukoop en Noorden, waer af een gedeelte is bepoldert ende besloten soo met Dirik Meesen kade, Mykade, Voorwech, als Nieuwekade besuyden de nieuwe gegraven vaert, langens de Aerlanderveense sytwint etc. voorsien van seven verlaten, tot dienste vande voorseyde bepolderde landen, by een getrocken uut verscheyden caerten, … ende ghedruckt in den jaere 1647 : linker blad
Datering:
1647
Bijzonderheden:
Kaart bestaat uit 2 bladen, zie voor rechter helft A-3184. - Schaalstok van 300 roede = 95 mm. - Zuidoost boven. - Bevat weergave van de 1632 gestichte polder Nieuwkoop en Noorden. - Bijlage bij: geen verband aantoonbaar met archiefstukken
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:12.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
67x56 cm
Oud nummer:
Q 102-1
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3184 Caerte ende afbeeldinge vande gelegentheyt der heerlyckheit van Nieukoop en Noorden, waer af een ..., 1647
Beschrijving:
Caerte ende afbeeldinge vande gelegentheyt der heerlyckheit van Nieukoop en Noorden, waer af een gedeelte is bepoldert ende besloten soo met Dirik Meesen kade, Mykade, Voorwech, als Nieuwekade besuyden de nieuwe gegraven vaert, langens de Aerlanderveense sytwint etc. voorsien van seven verlaten, tot dienste vande voorseyde bepolderde landen, by een getrocken uut verscheyden caerten, … ende ghedruckt in den jaere 1647
Datering:
1647
Bijzonderheden:
Kaart bestaat uit 2 bladen, zie voor linker helft A-3183. - Schaalstok van 300 roede = 95 mm. - Zuidoost boven. - Bevat weergave van de 1632 gestichte polder Nieuwkoop en Noorden. - Bijlage bij: geen verband aantoonbaar met archiefstukken
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:12.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
67x56 cm
Oud nummer:
Q 102-2
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1844_29 Kaart van de grenslijn van het hoog-heemraadschap van Rynland verdeeld in 61 bladen : Afdeeling I..., circa 1860
Beschrijving:
Kaart van de grenslijn van het hoog-heemraadschap van Rynland verdeeld in 61 bladen : Afdeeling II : Blad 29 : [Noorden]
Datering:
circa 1860
Bijzonderheden:
Zuid ten westen boven
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
45 x 100 cm
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5199 Tien caarten rakende de Noordse kerk : [Kaart 1 - Noorden], 1628
Beschrijving:
Tien caarten rakende de Noordse kerk : [Kaart 1 - Noorden]
Datering:
1628
Vervaardiger:
Douw, Jan Pieterszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 80 roeden - 156 mm. - Zuidzuidoosten boven. - Bevat weergave van enkele percelen, in eigendom van de Noordse kerk en in gebruik door P. Cornelis Gijsbertsz., gelegen in het ambacht Noorden. Per onderdeel (aangeduid met F-I) is de oppervlakte genoteerd. De grondeigenaren van de naastgelegen percelen zijn bijgeschreven. - Bevat opschrift in cartouche betreffende het object en de oppervlakte van het perceel.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:1.900
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 84 cm
Oud nummer:
Atlas 45
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: