Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Bennebroekx
beacon
41  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0347 De omtrek van Velzen van omtrent de Ruine van 't huis te Velzen tot de Beverwyk in de tegenwoordi..., 1806
Beschrijving:
De omtrek van Velzen van omtrent de Ruine van 't huis te Velzen tot de Beverwyk in de tegenwoordige situatie ten aanzien van de ligging der wegen, paden, hofsteden, buitens enz.
Datering:
1806
Vervaardiger:
Engelman, Daniël; Jagen, Jan van; Baarsel, C. van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.000 roeden = 132 mm. - Westen nagenoeg boven. - Bevat de omtrek van Haarlem van Bennebroek tot Beverwijk. - Bevat weergave van uit te voeren werkzaamheden, aangegeven in het groen, bruin en rood. - Uitvoerige legende bijgevoegd, betreffende de ligging van hofsteden, buitenverblijven, bloemisterijen, gestichten, etc. De letters weergeven datgene dat tussen Hoge Voorkant van de Zeeduinen, de Leidsevaart, de Houtvaart en de Delft ligt, de nummers weergeven datgene dat ten oosten van deze vaarten ligt. - Sluit aan op een kaart van D. Engelman, waarop Haarlem en de omgeving in kaart zijn gebracht.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:28.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
31,5 x 77,5 cm
Drukker:
A.B. Saakes
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0358 [Schets van een gedeelte van het tracé van de Haarlemmertrekvaart met genummerde bakens], 1656
Beschrijving:
[Schets van een gedeelte van het tracé van de Haarlemmertrekvaart met genummerde bakens]
Datering:
1656
Vervaardiger:
Walle, Andries van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 86 mm. - Westnoordwesten boven. - Bevat weergave van de trekvaart tussen Haarlem en Leiden. De omliggende landen zijn met verschillende kleuren weergegeven, waaronder de duinen en wildernissen van Brederode in het rood, de grafelijkheidsduinen en wildernissen in het geel en percelen in eigendom van particulieren in het groen. - Bevat opschrift betreffende de genummerde bakens en het concept voor een verkorte trekvaart door hoger en slechter land (weergegeven met stippellijnen). - Kaart gemaakt in opdracht van de heren van de Rekeningen der Grafelijkheid van Holland en West-Friesland. - Behorend bij rekwesten naar aanleiding van de aanleg van de trekvaart.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:4.400
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 46 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0370 [Schetskaartje van de situatie van de herstelde waterlozing van de geestgronden ten westen van de..., 1627
Beschrijving:
[Schetskaartje van de situatie van de herstelde waterlozing van de geestgronden ten westen van de Oosteinderpolder op de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder onder Hillegom]
Datering:
1627
Vervaardiger:
Key, D.
Bijzonderheden:
Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van de situatie van aangebrachte kunstwerken (aangegeven met A, B, C, D en E) ten behoeve van de waterlozing van de geestgronden ten westen van de Oosteinderpolder. Omliggende wegen, watergangen en huizen zijn op de kaart afgebeeld. - Behoort bij schrijven van D. Key, bode van Rijnland, d.d. 13 oktober 1853.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 21 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0001_01 Kaart van de gemeenten van Bloemendaal, Schooten, Haarlem, Spaarndam, Haarlemmerliede ged.k, Heem..., 1860
Beschrijving:
Kaart van de gemeenten van Bloemendaal, Schooten, Haarlem, Spaarndam, Haarlemmerliede ged.k, Heemstede, Bennebroek, Zandvoort en Velzen ged.k. gelegen in de provincie Noord-Holland uitmakende het Ie district van het hoogheemraadschap van Rynland
Datering:
1860
Vervaardiger:
Hessels, A.G.
Bijzonderheden:
Reeks kaarten van de districten waarin het hoogheemraadschap van Rijnland is ingedeeld, getekend naar perceelsgewijze extracten uit de kadastrale plans. Het blad van district XIV ontbreekt
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:20.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
71 x 104 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: