Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
1  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5685 Afbeelding der grondtvesten van het Huis te Britten; nevens d'omleggende landstreeken en dorpen, ..., 1734
Beschrijving:
Afbeelding der grondtvesten van het Huis te Britten; nevens d'omleggende landstreeken en dorpen, ook de stadt Leiden, en den loop van den Rhijn bij Katwijk in zee, naar eene oude schilderije, thans in't huis van den hoog edele heere van Katwijk. Hier worden bij vertoont d'aaloude Roomsche gedenkstukken van tijdt tot tijdt uit den grondt en de puinhoopen opgedolven
Datering:
1734
Vervaardiger:
Bleyswijck, François van
Graveur/etser/lithograaf:
François van Bleyswijck
Bijzonderheden:
Zuidoost ten oosten boven. - Bevat weergave van het verloop van de Oude Rijn, met de uitmonding in de Noordzee bij Katwijk (later het Mallegat genoemd). Omliggende plaatsen en steden, waaronder Leiden, Wassenaar en Noordwijk, zijn op de kaart aangeduid. Bevat daarnaast weergave van de fundamenten van het Huis te Britten of de Brittenburg, een Romeinse nederzetting die vermoedelijk in de buurt van Katwijk aan Zee lag. Daarbij zijn er enkele opgegraven gebruiksvoorwerpen afgebeeld die in de ruïnes gevonden zijn. Hier zijn de afmetingen en de jaartallen waarin de voorwerpen gevonden zijn bijgeschreven. - Kaart gekopieerd naar een schilderij dat volgens het opschrift in de 18de eeuw in het bezit van de heer van Katwijk was. - Bijlage bij: Aloude Hollandsche Historie der keyzeren, koningen, hertogen en graaven, welken, sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland, tot de herstelling van 's Graaven Florents den Eerstens zoon, aldaar het Hooggebied gehad hebben. Beweezen en bevestigd door de woordlyke getuygenissen van zoodaanige Schryvers, welken in en naast die tyden geleefd hebben, als de beschreevene zaaken zyn voorgevallen: en voorts nog versierd en opgehelderd met de noodige Landkaarten, Geslachtlysten, Keyzer- en Koninglyke Penningen en veelvuldige andere Gedenkstukken, in die oeroude tyden gemaakt, deel 1 / G. van Loon.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Ets
Formaat:
41 x 50 cm
Licentie:
PDM 1.0