Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Harderwijkx
beacon
17  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1807 [Situatietekening van de haven van Harderwijk, met in- en omliggende kunstwerken], 1764
Beschrijving:
[Situatietekening van de haven van Harderwijk, met in- en omliggende kunstwerken]
Datering:
1764
Vervaardiger:
Heuvel, Jan van den
Bijzonderheden:
Schaalstok van 36 roeden = 179 mm. - Noordnoordoosten nagenoeg boven. - Bevat weergave van de haven van Harderwijk, met aanduiding van de in- en omliggende kunstwerken. Bij enkele kunstwerken zijn de afmetingen bijgeschreven. - Verso: Concept haven voor die van Harderwijk voorgesteld bij J: V: den Heuvel in Novemb: 1764.
Vorm:
1 situatietekening
Schaal:
circa 1:7.100
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 43 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1808 Nadere strekking van de haven en cam, tot legging en berging van scheepen soo als van en op Harde..., 1765
Beschrijving:
Nadere strekking van de haven en cam, tot legging en berging van scheepen soo als van en op Harderwijk zijn vaarende
Datering:
1765
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 36 roeden = 179 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van de haven van Harderwijk, met aanduiding van de in- en omliggende kunstwerken. Bevat een ontwerp voor het verleggen van een tweetal dijken. Bevat daarnaast twee profielen van 1) de te maken rijshoofden voorgesteld door Jan van den Heuvel (zie kaart: A-1807) en 2) de te leggen zijdijken voorgesteld door Melchior Bolstra. - Bevat notities betreffende 1) de aanduiding van het verloop van de havendijken door middel van gestippelde lijnen en 2) de werkzaamheden voor het aanleggen van een haven en een zeesluis in de Zuiderzee. - Verso: Nader Concept haven voor Harderwijk in Julij 1765.
Vorm:
1 situatietekening en 2 profieltekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:7.100
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 41 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1864 [Kaart van de te maken haven in de Zuiderzee bij Harderwijk], circa 1765
Beschrijving:
[Kaart van de te maken haven in de Zuiderzee bij Harderwijk]
Datering:
circa 1765
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van de te maken haven in de Zuiderzee bij Harderwijk, met ontwerp voor de te verleggen landhoofden en de te maken spuisluis. Op de kaart zijn van het westelijke hoofd en de oostelijke hoofden aanzichttekeningen bijgevoegd, evenals een plattegrond van de spuisluis. - Bevat opschrift betreffende de afmetingen van de landhoofden en de spuisluis, evenals de gemeten waterpeilen.
Vorm:
1 situatietekening, 1 plattegrond en 3 aanzichttekeningen op 1 blad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3281 N. 2. Concept Sluijse aan de Zuider Zee voor Harder Wijk, 1765
Beschrijving:
N. 2. Concept Sluijse aan de Zuider Zee voor Harder Wijk
Datering:
1765
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van A-3280. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat verschillende weergaven van de Harderwijkersluis, waaronder een plan van het paalwerk (A), de fundering (B), de vloer (C-D) en de sluisdeuren (E-G). - Tekeningen A-G, blad no. 2. - Verso: titelvermelding. - Zie ook: A-3280 en A-3564.
Vorm:
2 plattegronden en 3 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:50
Techniek:
Handschrift
Formaat:
42 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: