Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Leidenx
beacon
125  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0149 [Concepttekening van een gevelontwerp voor het gemeenlandshuis te Leiden], 1598
Beschrijving:
[Concepttekening van een gevelontwerp voor het gemeenlandshuis te Leiden]
Datering:
1598
Vervaardiger:
Key, Lieven de
Bijzonderheden:
Dit ontwerp is uiteindelijk niet aangehouden, maar in een gewijzigde versie uitgevoerd. - Blijkens een aantekening van J.B. van Loenen werd de originele tekening rondom 1900 vermist en was er alleen sprake van een foto van een natekening. Het origineel werd in 1958 teruggevonden.
Vorm:
1 tekening
Techniek:
Handschrift
Formaat:
79 x 66,5 cm
Oud nummer:
IJ 1
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1550 Kaart der stad Leiden, 1870
Beschrijving:
Kaart der stad Leiden
Datering:
1870
Vervaardiger:
Campen, H.L.A. van
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:1250
Techniek:
Lithografie gekleurd
Formaat:
118 x 149 cm
Oud nummer:
S 33
Plaats van uitgave:
Leiden
Uitgever:
A.W. Sijthoff
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1551 Kaart der stad Leiden, 1879
Beschrijving:
Kaart der stad Leiden
Datering:
1879
Vervaardiger:
Campen, H.L.A. van
Vorm:
1 plattegrond
Schaal:
1:1250
Techniek:
Lithografie
Formaat:
113 x 145 cm
Oud nummer:
S 34
Plaats van uitgave:
Leiden
Uitgever:
A.W. Sijthoff
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1552 Situatie teekening van de voorgestelde grensverandering der gemeente Leiden, 1894-1896
Beschrijving:
Situatie teekening van de voorgestelde grensverandering der gemeente Leiden
Datering:
1894-1896
Vervaardiger:
Campen, H.L.A. van
Bijzonderheden:
Opgemaakt volgens de Kadastrale plans door mij landmeter van het kadaster Leiden den 22 sten september 1894 (get) H.L.A. van Campen
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:5.000
Techniek:
Lithografie gekleurd
Formaat:
70,5 x 80 cm
Oud nummer:
S 47
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Geografische namen: