Uw zoekacties: Nieuwe aftekening tot droogmakinge van de uytgeveende landen...
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1232 Nieuwe aftekening tot droogmakinge van de uytgeveende landen geleegen in Rynland, Amstelland & Ut..., 1790
Beschrijving:
Nieuwe aftekening tot droogmakinge van de uytgeveende landen geleegen in Rynland, Amstelland & Utrecht als Nieukoop, Sevenhoven, Nieuveen, Schoot, de Graaflykheyt, Korteraar, Aarlanderveen, en d' Proosdy
Datering:
1790
Vervaardiger:
Kraakhorst, Lodewijk; Diest, Cornelis van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 800 roeden = 107 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse plassen, gelegen onder verschillende ambachten, met een ontwerp voor de bedijking en droogmaking daarvan. Op de kaart zijn de ambachtsgrenzen lopende door de veenplassen weergegeven met stippellijnen. Op de oorspronkelijke kaart van L. Kraakhorst zijn aanvullingen aangebracht, waaronder enkele concepten voor het stichten van een aantal windmolens en het maken van een binnendijk (weergegeven in het groen tussen de punten a, b, c en d). - Bevat notitie van L. Kraakhorst betreffende de omtrek van de ringdijk van de Zevenambachtspolder. - Bevat notitie van C. van Diest met een uitleg van de gemaakte aanvullingen op de kaart. - Betreft een tweede druk van de originele kaart, vermoedelijk naar A-1225. - Beschreven in: 1) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 180-181. 2) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 91.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
49 x 60 cm
Oud nummer:
M 51a
Drukker:
Cornelis Heyligert
Licentie:
PDM 1.0