Uw zoekacties: [Kaart en profiel van een inlaagkade van de Elsbroekerpolder...
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3635 [Kaart en profiel van een inlaagkade van de Elsbroekerpolder langs het Haarlemmermeer onder Hille..., 1764
Beschrijving:
[Kaart en profiel van een inlaagkade van de Elsbroekerpolder langs het Haarlemmermeer onder Hillegom]
Datering:
1764
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal van de profieltekening gebaseerd op 6 voeten = [...] mm. - Oosten nagenoeg boven. - Bevat weergave van een inlaagkade langs het Haarlemmermeer onder Hillegom of Vennep, gelegen tussen de Elsbroekervaart en de Gerrit Avenbeeksweg, met ontwerp voor het gedeeltelijk verleggen daarvan (aangeduid met gele kleur). Bevat daarnaast een profieltekening waarop de uit te voeren werken zijn aangeduid, zoals de af te graven oude kade, de op te werpen nieuwe kade, de op te vullen sloot en de te graven sloot. - Bevat notities betreffende de verhoefslaging van de inlaagdijk, een berekening van het aantal benodigde schaften of werkuren en een begroting van de kosten voor de werkzaamheden.
Vorm:
1 kaart en 1 profieltekening op 1 blad
Techniek:
Handschrift
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: