Uw zoekacties: [Kaart van het noordelijk gedeelte van de polders Cattenbroe...

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1968 [Kaart van het noordelijk gedeelte van de polders Cattenbroek en IJsselveld], circa 1563
Beschrijving:
[Kaart van het noordelijk gedeelte van de polders Cattenbroek en IJsselveld]
Datering:
circa 1563
Vervaardiger:
Mijst, Jan van
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Noordoosten boven. - Toegeschreven aan Jan van Mijst op grond van de conclusie van P.G.M. Diebels. - Bevat weergave van de noordelijke gedeeltes van de polders Cattenbroek en IJsselveld, met aanduiding van de inliggende watergangen en kunstwerken, waaronder de afgebroken of verwoeste molen in de polder IJsselveld. Met stippellijn is de aan te leggen kade lopende tussen oostelijke hoek van de polder Cattenbroek tot aan de dijk van de Hollandsche IJssel aangeduid. - Betreft kartering van de polders Cattenbroek, Rapijnen en IJsselveld bestaande uit drie bladen: A-1788, A-1967 en A-1968. - Bijlage bij: stukken betreffende de inneming van de polders Cattenbroek, Rapijnen en IJsselveld, 1562-1563. - Beschreven in: Beschrijving van de oudste kaarten van het hoogheemraadschap van Rijnland, 1457-1580 / P.G.M. Diebels, pp 31-33.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:6.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
36 x 107 cm
Oud nummer:
Q 28
Licentie:
PDM 1.0