Uw zoekacties: [Kaart van de Merwede bij Hardinxveld wegens de verzanding v...
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1930 [Kaart van de Merwede bij Hardinxveld wegens de verzanding van de rivier ter hoogte van de Oude W..., circa 1761
Beschrijving:
[Kaart van de Merwede bij Hardinxveld wegens de verzanding van de rivier ter hoogte van de Oude Wiel]
Datering:
circa 1761
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
atelier van Isaak Tirion
Bijzonderheden:
Schaalstok van 600 roeden = 186 mm. - Bevat weergave van een gedeelte van het verloop van de rivier de Merwede vanaf Sleeuwijk tot aan het Oude Wiel, even voorbij Hardinxveld. In de rivier zijn langs de raailijnen dieptepeilingen bijgeschreven. Op de kaart zijn enkele inundaties aangeduid, evenals enkele ontwerpen voor te maken kribben en een aan te leggen pakberm. - Bevat een notitie betreffende de verrichte metingen. - Bijlage bij: samen met een kaart van de rivier de Merwede tussen het Huis te Merwede en Dordrecht (zie ook: A-1929) bij een resolutie d.d. 3 april 1761: "Rapport van eenige inspectien en peilingen van de Merwede, zo bij Dordrecht, als bij Hardinxveld, Leiden, 25 november 1760", opgesteld door inspecteur-generaal Johan Lulofs naar aanleiding van de toenemende verzanding van de Merwede. - Bijlage no. 1. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 181.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:12.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
46 x 64 cm
Oud nummer:
W 13
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: