Uw zoekacties: Caert ende affbeeldinge: een gedeelte: van't watter genamt C...
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0303 Caert ende affbeeldinge: een gedeelte: van't watter genamt Coost Verlooren: met de polder cade va..., 1659
Beschrijving:
Caert ende affbeeldinge: een gedeelte: van't watter genamt Coost Verlooren: met de polder cade van Slooter polder: ofte Malle Japen cade schuijten huijss en. oude pael: van affgebroecken schuijten huijs: de welcke staet ontrent anderhalff voet van. lant ofte cade
Datering:
1659
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 10 roeden = 110 mm. - Zuidoosten boven. - Bevat weergave van de Sloterpolderkade of Malle Japenkade en de daaraan gelegen herberg De Drie Baarsjes en schuitenhuizen. - Kaart gemaakt in opdracht van Rijnland. - Bijlage bij: verslag van een inspectie van 30 december 1659 door twee afgevaardigden van het Hof van Holland en dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, naar aanleiding van de afbraak van een schuitenhuis in 1657 in de Kostverlorenvaart op last van schout en poldermeesters van de Sloterbinnenpolder en het daaruit ontstane conflict met Rijnland. Het schuitenhuis was in 1657 door Sara Leendertsdochter met vergunning van Rijnland gebouwd. - Behoort bij stukken van het geschil tussen het bestuur van Rijnland en de Sloterbinnenpolder over het afbreken van een met vergunning van Rijnland in de Kostverlorenwatering gemaakt schuitenhuis, 1657-1660 (zie ook: OAR, 6906).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350
Techniek:
Handschrift
Formaat:
36 x 71 cm
Oud nummer:
R 32
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: