Uw zoekacties: Geömetrische aftekening, van buyteplaats Zuyder-Hout, met al...
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2454 Geömetrische aftekening, van buyteplaats Zuyder-Hout, met alle deszelfs annexe uijtgerekend in 19..., 1787
Beschrijving:
Geömetrische aftekening, van buyteplaats Zuyder-Hout, met alle deszelfs annexe uijtgerekend in 19 deelen
Datering:
1787
Vervaardiger:
Diest, Cornelis van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 30 roeden = 148 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de buitenplaats Zuiderhout gelegen ten zuiden van de Haarlemmerhout in de Schouwbroekerpolder onder Heemstede. - Bevat legenda met betrekking tot de inrichting van het landgoed (cijfers 1-19 en letters A-L). - Bevat register met betrekking tot de oppervlakten van de percelen aangeduid met de cijfers 1-19. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Pieter Vermeulen, oud-burgemeester van Haarlem en eigenaar van Zuiderhout, betreffende gedeeltelijke ontheffing van de omslagplicht voor de Schouwbroekerpolder, omdat 8 morgen en 528 roede² direct afwatert op het Zuider Buiten Spaarne (vergunning van 13 februari 1809, zie ook: A-2455).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:750
Techniek:
Handschrift
Formaat:
102 x 67 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: