Uw zoekacties: Nieuwe kaart van de gecombineerde Nieukoopsche plas, geleege...
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3781 Nieuwe kaart van de gecombineerde Nieukoopsche plas, geleegen onder Nieukoop, Zevenhoven, Nieuvee..., 1790
Beschrijving:
Nieuwe kaart van de gecombineerde Nieukoopsche plas, geleegen onder Nieukoop, Zevenhoven, Nieuveen, Schoot, de Graaflykheid, Korteraar, en Aarlanderveen, mitsgaders van de plassen ten noord-oosten onder Zevenhoven, Nieuveen, Kalslagen, Uitterbuurt, en de Proosdy van St. Jan:... Gedeeltelyk gecopieerd uit de groote kaart van Rhynland, doch ten aanzien der nog ongeveende stukken lands, huis erven, akkers, enz.
Datering:
1790
Vervaardiger:
Vis, Klaas; Switser, Jan
Graveur/etser/lithograaf:
Leonardus Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 900 roeden = 122 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse plas. Op de kaart zijn de ambachtsgrenzen lopende door de veenplassen weergegeven met stippellijnen. - Bevat opgave van oppervlakten van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen in de cartouche. - Gedeeltelijk gekopieerd naar de overzichtskaart van Rijnland, herzien door Melchior Bolstra in 1746. - Bijlage bij: resolutie d.d. 23 juli 1789: "Rapport eener inspectie, weegens de gesteldheid van de Gecombineerde Nieuwkoopsche Plas, en van de uitgeveende Polders, aan de Moord [sic] en Noordoostzijde van dezelve, [...]" door Klaas Vis, Jan Switser en Jan Blanken van 18 juli 1787, met daarin verslag van nader onderzoek, een ontwerpplan en een kostenraming met betrekking tot droogmaking van de veenplassen onder Nieuwkoop en Zevenhoven. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 201. - Zie ook: OAR, 5900a en 5908.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
48 x 62 cm
Oud nummer:
M 103 b
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0