Uw zoekacties: Gemaal Dorssewaard.

Waterstaatswerken ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Zoeken naar gegevens over waterstaatswerken

We hebben een overzicht gemaakt van een aantal waterstaatswerken in ons werkgebied. Je kunt hier het waterstaatswerk opzoeken waar je meer over wil weten. Als je op een waterstaatswerk klikt, vind je meer informatie over het object en welke archieven belangrijk zijn. Soms staan er ook links naar dossiers bij.

Lees onze onderzoeksgids waterstaatswerken voor meer informatie. (Opent in een nieuw tabblad.)

 

 

beacon
 
 
Waterstaatswerk
Bem-77 Gemaal Dorssewaard.
Beschrijving:
Het gemaal in de Polder Dorssewaard is gesticht in 1895 als stoomgemaal. Op de topografische kaart van 1905 staat het aangegeven als motorgemaal. Het gemaal is tegenwoordig van een elektromotor voorzien. Het vrijstaande, evenwijdig aan de weg gelegen gemaal is evenwichtig van ontwerp uitgevoerd als een klein rechthoekig bakstenen gebouw met door spaarvelden ingedeelde gevels. Het bestaat uit één bouwlaag onder een zadeldak tussen tuitgevels met uitgemetselde schouderstukken, gedekt met gesmoorde kruispannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in staand verband met spaarvelden in halfsteens verband en rondom een bepleisterde plint. Het gebouw is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een klein laatnegentiende-eeuws gemaal, alsmede als onderdeel van de ontwikkeling van de waterhuishouding in Nederland in het algemeen en in de Polder Dorssewaard in het bijzonder.
Waternet-ObjectTypeLibrary:
poldergemaal (Hiermee verlaat u archieven.nl)
Gebouwd/ontstaan in:
1895.
Adres:
Vreeland, Bergseweg 28 (nabij)
Codes Waternet en AGV:
KGM00350
Monumentale status:
Rijksmonument, nummer 531538.(Opent in een nieuw venster. Mocht de link niet werken, laat het ons dan weten.)
Toelichting bij 'zie ook':
Bij de beschrijving van een waterstaatswerk staan kopjes 'zie ook'. Daar staan de links naar beschrijvingen van archieven of dossiers.