Uw zoekacties: Hilversum, Bussumse Meerweg (in de buurt)
Locaties ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
beacon
 
 
Keurvergunning
Het uitvoeren van waterstaatkundige werken in het Laegieskamp te Hilversum, 1992
Datering:
1992
Beschrijving locatie:
Het Laegieskamp te Hilversum
Adres:
Hilversum, Bussumse Meerweg (in de buurt)  
Bussum, Meerweg  
Soort werkzaamheid:
Baggeren, onderhoud watergang
Vergunninghouder:
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland / Gemeente Bussum
Kenmerk gebruikt door aanvrager:
Bw/MTB-M261
Dossier- of besluitnummer:
25.08.92.8A1
Toegangsnummer:
70 Amstel en Vecht, hoogheemraadschap (1991-1996)
Inventarisnummer:
736