Uw zoekacties: Hilversum, Huydecopersweg (ter hoogte van)
Locaties ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
beacon
 
 
Keurvergunning
Het lozen van gereinigd grondwater, afkomstig van de Korporaal van Oudheusdenkazerne, Noodweg 37 te Hilversum, op het oppervlaktewater van het Tienhovensch Kanaal gelegen in de Polder Muyeveld, 1993
Datering:
1993
Beschrijving locatie:
De Polder Muyeveld ter hoogte van de Huydecopersweg te Hilversum
Adres:
Hilversum, Huydecopersweg (ter hoogte van)  
Soort werkzaamheid:
Lozing van water / afvalwater
Vergunninghouder:
Ministerie van Defensie
Kenmerk gebruikt door aanvrager:
93061236
Vergunningverlener:
Amstel en Vecht, Hoogheemraadschap, 1991-1996
Dossier- of besluitnummer:
27.07.93.7L1
Toegangsnummer:
70 Amstel en Vecht, hoogheemraadschap (1991-1996)
Inventarisnummer:
616