Uw zoekacties: Amsterdam, Driemondweg

Locaties ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

beacon
 
 
Keurvergunning
Het leggen, hebben en onderhouden van een spuileiding en het maken van oevervoorzieningen nabij het pompstation Weesperkarspel, 1983
Datering:
1983
Beschrijving locatie:
Ter hoogte van de Driemondweg nabij het pompstation Weesperkarspel te Amsterdam
Adres:
Amsterdam, Driemondweg  
Soort werkzaamheid:
Waterleidingen
Vergunninghouder:
Gemeente Amsterdam
Kenmerk gebruikt door aanvrager:
AJZ 14625/1e
Dossier- of besluitnummer:
01.08.83.12
Toegangsnummer:
03 Drecht en Vecht, Waterschap (1979-1991)
Inventarisnummer:
450