Uw zoekacties: Diemen, Hartveldseweg

Locaties ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

beacon
 
 
Keurvergunning
Het afkoppelen, vullen en afsluiten van buiten bedrijf gestelde waterleidingen langs en door de Weespertrekvaart, 1982
Datering:
1982
Beschrijving locatie:
Langs en door de Weespertrekvaart te Diemen
Adres:
Diemen, Hartveldseweg  
Soort werkzaamheid:
Waterleidingen
Vergunninghouder:
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWL)
Kenmerk gebruikt door aanvrager:
AJZ 5936
Dossier- of besluitnummer:
23.08.82.06
Toegangsnummer:
03 Drecht en Vecht, Waterschap (1979-1991)
Inventarisnummer:
448