Uw zoekacties: Amsterdam, Provincialeweg

Locaties ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

beacon
 
 
Keurvergunning
Het vullen van buiten bedrijf gestelde waterleidingen langs de Gaasp en de Weespertrekvaart, 1982
Datering:
1982
Beschrijving locatie:
De Provincialeweg tussen Diemen en Driemond
Adres:
Amsterdam, Provincialeweg  
Diemen, Provincialeweg  
Soort werkzaamheid:
Waterleidingen
Vergunninghouder:
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWL)
Kenmerk gebruikt door aanvrager:
AJZ 7845
Dossier- of besluitnummer:
04.08.82.05
Toegangsnummer:
03 Drecht en Vecht, Waterschap (1979-1991)
Inventarisnummer:
448