Uw zoekacties: Beek (gemeente Ubbergen)

Kernplaatsen ( Gelders Archief )

Kernplaatsen

Bij de kernplaatsen is historische achtergrondinformatie te vinden over plaatsen uit de provincie Gelderland en, indien van toepassing, welke genealogische bronnen over deze plaats beschikbaar zijn. 

Hoe zoekt u door de kernplaatsen?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
 
beacon
 
 
Kernplaats
Beek (gemeente Ubbergen)
Kernplaats:
Beek (gemeente Ubbergen)
Beschrijving:
De Nederduits- gereformeerden vormden de kerkgemeente Beek, en vanaf 1689 die van Beek- Ubbergen. Deze gemeente was van 1625-1706 gecombineerd met Groesbeek en van 1619-1666 met Heumen-en–Malden. Vanaf 1689 was Beek gecombineerd met Ubbergen. Op hun beurt waren Beek en Ubbergen van 1725-1741 -met een onderbreking van 1728-1730- weer verenigd met Groesbeek.

N.B. In DTB 1485 staan overledenen genoteerd tussen de lidmatenlijsten.

De Rooms-katholieke statie te Beek werd opgericht in februari 1796. Zij bestond uit Beek, Ubbergen en een gedeelte v.h. Nederrijkswald. Het doopboek DTB 1489 (1796-1810) bevat ook dopen uit 1795/96, dus van vóór de oprichting.
Vóór 1796 zijn de katholieken van Beek te vinden onder Zyfflich (D) en Wyler (D), maar ook onder Nijmegen (o.a. statie der Augustijnen). Zie onder Wyler en Zyfflich. De DTB van Nijmegen zijn bij het Regionaal Archief Nijmegen aldaar.

L.W.A. Berenbroek, “Personen uit stad en Rijk van Nijmegen in r.k. DTB-register Wyler (1726-1795), ïn: N.A. Hamers, L.W.A. Berenbroek en G.A. Boomsma (red.), Zoeklicht Op Het Kwartier van Nijmegen. P. 110-16. (Nijmegen, 1985); in kopie in studiezaalserie DTB opgenomen onder nr. 1263.3.

Burgerlijke overheid.
Overledenen uit Beek komen voor in 1263.4 Lijsten van overledenen in Stad, Schependom en Rijk van Nijmegen, 1807, 1810 (april-dec.). Origineel in Archief Ambtenaren Successie, 0091-43.

Naamlijsten DTB: Beek (Gem.Ubbergen)
Organisatie: Gelders Archief