Uw zoekacties: Bouwdossiers

Bouwdossiers ( Gemeentearchief Steenwijkerland )

Hoe werkt het?

Vanaf 2017 zijn de bouwdossiers aan te vragen via het gemeentearchief. Aan de hand van de adresgegevens kunt u zoeken naar het pand waarvan u de bouwdossier(s) wilt inzien. U krijgt dan een overzicht van de verleende bouwvergunningen. Bij elk dossier staan twee icoontjes. Door op het meest linker icoontje ‘bestellen’ te klikken, vraagt u een dossier ter inzage aan.

Uw aanvraag komt vervolgens binnen bij de medewerkers van het gemeentearchief, die de bijbehorende bouwtekeningen uit het dossier digitaal voor u ter inzage klaarzetten. Heeft u naast de bouwtekeningen nog meer informatie nodig uit het dossier? Neemt u dan contact op met de medewerkers van het gemeentearchief.

 
 

Oude bouwdossiers

Kunt u een bouwdossier niet vinden, maar vermoedt u dat er wel een dossier moet zijn, neem dan telefonisch contact op via 14 0521 met de medewerkers van het gemeentearchief. Zij kennen het archief goed en weten of en hoe er eventueel nog andere informatie te vinden is.

Andere informatie

Wilt u naast het inzien van bouwdossier ook bouwkundige of juridische informatie over een pand hebben, maak dan een afspraak met een medewerker van de Balie Bouwen en Vergunningen.   

Omgevingsvergunningen

Is er een vergunning aangevraagd na 1 oktober 2010 dan valt deze onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit heet een omgevingsvergunning. De bouwdossiers van de omgevingsvergunningen kunt u niet digitaal opzoeken. U kunt ze alleen opvragen door een e-mail te sturen naar omgevingsvergunning@steenwijkerland.nl.

Filter: Wijk VIx
beacon
144  bouwdossiers
sorteren op:
 
 
 
 
2. Inventaris van het archief van de gemeente Steenwijk 1814-1909
2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2. Stukken betreffende de taakuitvoering
2.2.2.09. Volkshuisvesting
2.2.2.09.3. Woningbouw
2.2.2.09.3.2. Aanvragen in het kader van de Woningwet
2186 Brief van F. Köss bevattende een verzoek om vergunning voor de verbouw van het perceel Doelenstraat wijk 6 nr. 14 tot bergplaats
Bouwdossier
2186-1 verbouw pand
Bouwwerk:
verbouw pand
Adres waarvoor vergunning is verleend:
Steenwijk, Wijk VI 14
Huidig adres:
Steenwijk, Doelenstraat
Ga naar dit stuk:
Digitale bestanden:
Alleen beschikbaar bij de archiefdienst.
 
 
 
 
 
2. Inventaris van het archief van de gemeente Steenwijk 1814-1909
2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2. Stukken betreffende de taakuitvoering
2.2.2.09. Volkshuisvesting
2.2.2.09.3. Woningbouw
2.2.2.09.3.2. Aanvragen in het kader van de Woningwet
2121 Brief van H. Langman bevattende een verzoek om vergunning voor de afbraak en herbouw van een woning op het perceel kadastraal bekend sectie E nr. 181
Bouwdossier
2121-1 afbraak en herbouw woning
Bouwwerk:
afbraak en herbouw woning
Adres waarvoor vergunning is verleend:
Steenwijk, Wijk VI 36
Bijzonderheden:
In dit dossier zijn geen tekeningen aangetroffen.
Ga naar dit stuk:
Digitale bestanden:
Alleen beschikbaar bij de archiefdienst.
 
 
 
 
 
2. Inventaris van het archief van de gemeente Steenwijk 1814-1909
2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2. Stukken betreffende de taakuitvoering
2.2.2.09. Volkshuisvesting
2.2.2.09.3. Woningbouw
2.2.2.09.3.2. Aanvragen in het kader van de Woningwet
2103 Stukken betreffende een verzoek van P.Voerman om vergunning voor het plaatsen van een bakoven in het perceel Weemstraat wijk 6 nr. 52
Bouwdossier
2103-1 plaatsen bakoven
Bouwwerk:
plaatsen bakoven
Adres waarvoor vergunning is verleend:
Steenwijk, Wijk VI 52
Huidig adres:
Steenwijk, Weemstraat
Bijzonderheden:
In dit dossier zijn geen tekeningen aangetroffen.
Ga naar dit stuk:
Digitale bestanden:
Alleen beschikbaar bij de archiefdienst.
 
 
 
 
 
2. Inventaris van het archief van de gemeente Steenwijk 1814-1909
2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2. Stukken betreffende de taakuitvoering
2.2.2.09. Volkshuisvesting
2.2.2.09.3. Woningbouw
2.2.2.09.3.2. Aanvragen in het kader van de Woningwet
2047 Stukken betreffende een verzoek van C. van Velzel om vergunning voor de plaatsing van een kuiperij in de Doelenstraat wijk 6 nr. 562, op het perceel kadastraal bekend sectie E nr. 517
Bouwdossier
2047-1 oprichten kuiperij
Bouwwerk:
oprichten kuiperij
Adres waarvoor vergunning is verleend:
Steenwijk, Wijk VI 562
Huidig adres:
Steenwijk, Doelenstraat
Bijzonderheden:
In dit dossier zijn geen tekeningen aangetroffen.
Ga naar dit stuk:
Digitale bestanden:
Alleen beschikbaar bij de archiefdienst.