Uw zoekacties: Bouwdossiers
Bouwdossiers ( Gemeentearchief Steenwijkerland )

Hoe werkt het?

Vanaf 2017 zijn de bouwdossiers aan te vragen via het gemeentearchief. Aan de hand van de adresgegevens kunt u zoeken naar het pand waarvan u de bouwdossier(s) wilt inzien. U krijgt dan een overzicht van de verleende bouwvergunningen. Bij elk dossier staan twee icoontjes. Door op het meest linker icoontje ‘bestellen’ te klikken, vraagt u een dossier ter inzage aan.

Uw aanvraag komt vervolgens binnen bij de medewerkers van het gemeentearchief, die de bijbehorende bouwtekeningen uit het dossier digitaal voor u ter inzage klaarzetten. Heeft u naast de bouwtekeningen nog meer informatie nodig uit het dossier? Neemt u dan contact op met de medewerkers van het gemeentearchief.

 
 

Oude bouwdossiers

Kunt u een bouwdossier niet vinden, maar vermoedt u dat er wel een dossier moet zijn, neem dan telefonisch contact op via 14 0521 met de medewerkers van het gemeentearchief. Zij kennen het archief goed en weten of en hoe er eventueel nog andere informatie te vinden is.

Andere informatie

Wilt u naast het inzien van bouwdossier ook bouwkundige of juridische informatie over een pand hebben, maak dan een afspraak met een medewerker van de Balie Bouwen en Vergunningen.   

Omgevingsvergunningen

Is er een vergunning aangevraagd na 1 oktober 2010 dan valt deze onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit heet een omgevingsvergunning. De bouwdossiers van de omgevingsvergunningen kunt u niet digitaal opzoeken. U kunt ze alleen opvragen door een e-mail te sturen naar omgevingsvergunning@steenwijkerland.nl.

Filter: Rondebroekx
beacon
55  bouwdossiers
 
 
 
 
Bouwdossier
2009-504 bouwen van melkveestal
Datering:
2009
Bouwwerk:
bouwen van melkveestal
Huidig adres:
Kuinre, Rondebroek 1
Digitale bestanden:
Alleen beschikbaar bij de archiefdienst.
 
 
 
 
 
Bouwdossier
2007-589 vergroten van de melkveestal
Datering:
2007
Bouwwerk:
vergroten van de melkveestal
Huidig adres:
Kuinre, Rondebroek 2
Digitale bestanden:
Alleen beschikbaar bij de archiefdienst.
 
 
 
 
 
Bouwdossier
2007-59 bouwen van een overkapping aan de legkippenstal
Datering:
2007
Bouwwerk:
bouwen van een overkapping aan de legkippenstal
Huidig adres:
Kuinre, Rondebroek 2
Digitale bestanden:
Alleen beschikbaar bij de archiefdienst.
 
 
 
 
 
Bouwdossier
2004-64 vergroten van de stal
Datering:
2004
Bouwwerk:
vergroten van de stal
Huidig adres:
Kuinre, Rondebroek 2
Digitale bestanden:
Alleen beschikbaar bij de archiefdienst.