Uw zoekacties: Ontlédigde beoordeling van zeker artykel Uit den Courier du ...

titel ( Het Utrechts Archief )

Veel archieven hebben ook een bibliotheekcollectie. Dit is zeer divers van aard, denk bijvoorbeeld aan informatieve boeken over de regio, tijdschriften van een vereniging, programmaboekjes van verkiezingen, artikelen uit kranten en tijdschriften.

beacon
 
 
Boek
79976 Ontlédigde beoordeling van zeker artykel Uit den Courier du Bas Rhin van den 20. Juny 1781. Betreffende De memorie, op den 8. dito, door eene Deputatie van de Amsterdamsche Regéring aan Z.D. Hoogheid den Prins Erf-Stadhouder voorgelézen; Benévens Het Antwoord, door Hoogst denzelven aan gem. Heeren Gedeputeerden daar op gegéven; In een Brief aan een Captein in Staaten Dienst; thans in Zeeland; - [S.l.] : [s.n.], 1781. 32 p.: 22 cm. - Gedagtekend: 28-6-1781 Amans Patriae. - Sig. 8º: A-B8. - Knuttel 19795. - In convoluut PK: VII B 16 (10)
Collectie:
Het Utrechts Archief
Aanvraagnummer:
PK: VII B 16 (10)
Titel:
Ontlédigde beoordeling van zeker artykel Uit den Courier du Bas Rhin van den 20. Juny 1781. Betreffende De memorie, op den 8. dito, door eene Deputatie van de Amsterdamsche Regéring aan Z.D. Hoogheid den Prins Erf-Stadhouder voorgelézen; Benévens Het Antwoord, door Hoogst denzelven aan gem. Heeren Gedeputeerden daar op gegéven; In een Brief aan een Captein in Staaten Dienst; thans in Zeeland
Brontype:
Monografie
Taal:
Nederlands
Plaats van uitgave:
[S.l.]
Uitgever/drukker:
[s.n.]
Aantal pagina's delen:
32 p.
Formaat:
22 cm
Bibliografische annotatie:
Gedagtekend: 28-6-1781 Amans Patriae. - Sig. 8º: A-B8. - Knuttel 19795. - In convoluut
Jaar uitgave:
1781
Vroegste jaar van uitgave:
1781
Laatste jaar van uitgave:
1781
Organisatie: Het Utrechts Archief