Uw zoekacties: Gelderland in het Koninkrijk der Nederlanden : van 1795 tot ...

titel ( Het Utrechts Archief )

Veel archieven hebben ook een bibliotheekcollectie. Dit is zeer divers van aard, denk bijvoorbeeld aan informatieve boeken over de regio, tijdschriften van een vereniging, programmaboekjes van verkiezingen, artikelen uit kranten en tijdschriften.

beacon
 
 
Boek
104333 Gelderland in het Koninkrijk der Nederlanden : van 1795 tot 2020; / deelred. Wim van Meurs, Paul Brusse, Lotte Jensen. - Amsterdam : Boom, 2022. 399 p. : ill. ; krtn. : 27 cm. - Met bronnen, lit.opg., noten en reg., ISBN: 9789024442508 PK: K2023-57-4
"Het vierde deel van het Verhaal van Gelderland laat zien hoe in iets meer dan twee eeuwen het eigentijdse Gelderland is ontstaan. Dat begon in 1795 met een omwenteling die een einde maakte aan het oude regime. Vervolgens werden onder Bataafs-Frans bewind de buiten- en binnengrenzen van Gelderland enkele malen opnieuw getekend en kreeg het gebied zelfs nieuwe namen.
Toen Nederland in 1815 een koninkrijk werd, had dat ook voor Gelderland grote gevolgen. Met de vroegere zelfstandigheid van het gewest was het gedaan. Terwijl de centrale overheid haar gezag uitbreidde, keerde de Gelderse adel terug in zijn vroegere machtspositie. Voor de overige inwoners van de provincie, en zeker voor kleine boeren en ambachtslieden, volgde een periode van armoede en stagnatie. Na 1850 ontstond er voorzichtig een nieuwe dynamiek. Toch bleef Gelderland in de hele negentiende eeuw een overwegend landelijk en patriarchaal geleid gewest.
In de twintigste eeuw deed de moderne tijd zijn intrede: met grootschalige ontginningen, uitbreiding van het wegennet, groei van het onderwijs en de opkomst van nieuwe politieke bewegingen. Maar de Gelderlanders voelden ook de effecten van een langdurige economische depressie en twee wereldoorlogen. Vooral de Tweede Wereldoorlog trof de provincie hard. Daarna gingen de ontwikkelingen steeds meer parallel lopen met die in Nederland en Europa. Een eigen karakter behield Gelderland vooral op terreinen als landbouw, landschap en toerisme."
Aanvraagnummer:
PK: K2023-57-4
Collectie:
Het Utrechts Archief
Titel:
Gelderland in het Koninkrijk der Nederlanden : van 1795 tot 2020
Auteur:
Meurs, Wim van; Brusse, Paul; Jensen, Lotte
Brontype:
Boek
Taal:
Nederlands
Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever/drukker:
Boom
Samenvatting:
"Het vierde deel van het Verhaal van Gelderland laat zien hoe in iets meer dan twee eeuwen het eigentijdse Gelderland is ontstaan. Dat begon in 1795 met een omwenteling die een einde maakte aan het oude regime. Vervolgens werden onder Bataafs-Frans bewind de buiten- en binnengrenzen van Gelderland enkele malen opnieuw getekend en kreeg het gebied zelfs nieuwe namen.
Toen Nederland in 1815 een koninkrijk werd, had dat ook voor Gelderland grote gevolgen. Met de vroegere zelfstandigheid van het gewest was het gedaan. Terwijl de centrale overheid haar gezag uitbreidde, keerde de Gelderse adel terug in zijn vroegere machtspositie. Voor de overige inwoners van de provincie, en zeker voor kleine boeren en ambachtslieden, volgde een periode van armoede en stagnatie. Na 1850 ontstond er voorzichtig een nieuwe dynamiek. Toch bleef Gelderland in de hele negentiende eeuw een overwegend landelijk en patriarchaal geleid gewest.
In de twintigste eeuw deed de moderne tijd zijn intrede: met grootschalige ontginningen, uitbreiding van het wegennet, groei van het onderwijs en de opkomst van nieuwe politieke bewegingen. Maar de Gelderlanders voelden ook de effecten van een langdurige economische depressie en twee wereldoorlogen. Vooral de Tweede Wereldoorlog trof de provincie hard. Daarna gingen de ontwikkelingen steeds meer parallel lopen met die in Nederland en Europa. Een eigen karakter behield Gelderland vooral op terreinen als landbouw, landschap en toerisme."
Aantal pagina's delen:
399 p.
Formaat:
27 cm
Illustraties:
ill. ; krtn.
Auteursvermelding:
deelred. Wim van Meurs, Paul Brusse, Lotte Jensen
ISBN:
9789024442508
Bibliografische annotatie:
Met bronnen, lit.opg., noten en reg.
Jaar uitgave:
2022
Vroegste jaar van uitgave:
2022
Geografische namen:
Organisatie: Het Utrechts Archief