Uw zoekacties: Harm-Jan Dijkstra; Wetterskip Marne-Middelsee 1997-2003

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Veel archieven hebben ook een bibliotheekcollectie. Dit is zeer divers van aard, denk bijvoorbeeld aan informatieve boeken over de regio, tijdschriften van een vereniging, programmaboekjes van verkiezingen, artikelen uit kranten en tijdschriften.

beacon
 
 
2. Inventaris
2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.4. Documentatie
2.2.4.1. Algemeen
Boek
Harm-Jan Dijkstra; Wetterskip Marne-Middelsee 1997-2003
Titel:
Wetterskip Marne-Middelsee 1997-2003
Auteur:
Harm-Jan Dijkstra
Jaar:
2003
Plaats:
Boalsert (Bibliotheek WF R2003 279)