Uw zoekacties: Haar, G. ter en P.L. Polhuis; De loop van het Friese water. ...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Veel archieven hebben ook een bibliotheekcollectie. Dit is zeer divers van aard, denk bijvoorbeeld aan informatieve boeken over de regio, tijdschriften van een vereniging, programmaboekjes van verkiezingen, artikelen uit kranten en tijdschriften.

beacon
 
 
1. Inleiding
1.5. Bijlagen
1.5.1. Literatuurlijst
Boek
Haar, G. ter en P.L. Polhuis; De loop van het Friese water. Geschiedenis van het waterbeheer en de waterschappen in Friesland
Titel:
De loop van het Friese water. Geschiedenis van het waterbeheer en de waterschappen in Friesland
Auteur:
Haar, G. ter en P.L. Polhuis
Jaar:
2004
Plaats:
Franeker