Uw zoekacties: Droege Fuotten. Onderzoeksgids voor de Friese waterstaatsgeschiedenis

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Veel archieven hebben ook een bibliotheekcollectie. Dit is zeer divers van aard, denk bijvoorbeeld aan informatieve boeken over de regio, tijdschriften van een vereniging, programmaboekjes van verkiezingen, artikelen uit kranten en tijdschriften.

beacon
 
 
1. Inleiding
1.5. Bijlagen
1.5.1. Literatuurlijst
Boek
Droege Fuotten. Onderzoeksgids voor de Friese waterstaatsgeschiedenis
Titel:
Droege Fuotten. Onderzoeksgids voor de Friese waterstaatsgeschiedenis
Jaar:
1998
Plaats:
Leeuwarden