Uw zoekacties: Stadswording en machtspolitiek : vergelijkend onderzoek met ...

titel ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

Veel archieven hebben ook een bibliotheekcollectie. Dit is zeer divers van aard, denk bijvoorbeeld aan informatieve boeken over de regio, tijdschriften van een vereniging, programmaboekjes van verkiezingen, artikelen uit kranten en tijdschriften.

beacon
 
 
Artikel
B8572 Stadswording en machtspolitiek : vergelijkend onderzoek met een modelmatige benadering
Titel:
Stadswording en machtspolitiek : vergelijkend onderzoek met een modelmatige benadering
Beschrijving:
Het artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over het ontstan van steden in de Lage Landen. Niet zozeer over de vroege geschiedenis tot de 11e eeuw (Verhulst, 1996 ; 1999), maar over de periode die daarop volgt: 12e tot de 14e eeuw, waarin het grootste deel van de Nederlandse steden tot stand kwam. Uit het recentelijk verschenen artikel "Het "format" van de stad, een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen" door Pim Kooij, blijkt dat de discussie over de theorie van de stadsgeschiedenis zich in Nederland voornamelijk toespitst op de periode nĂ¡ de wording van de steden (Kooij, 2002). Bovendien werd tot nog toe aan het politeike aspect binnen het stadswordingsproces weinig aandacht besteed. In een poging daar verandering in te brengen, worden in deze bijdrage de bevindingen gerapporteerd van een onderzoek naar stedenpolitiek en stadsplanning van landsheren in de 12e en 13e eeuw (Rutte, 2002).
Auteur:
Rutte, R.J. Hoekveld, G.A.
Verschenen in:
Het Historisch Geografisch Tijdschrift: Jrg. 21 (2003); nr. 3, p. 77 - 92
Annotatie:
Met lit. opg.
Plaatscode:
ADlib artikelen
Trefwoorden: