Uw zoekacties: Holland : historisch tijdschrift, 1969-...

titel ( Noord-Hollands Archief )

Veel archieven hebben ook een bibliotheekcollectie. Dit is zeer divers van aard, denk bijvoorbeeld aan informatieve boeken over de regio, tijdschriften van een vereniging, programmaboekjes van verkiezingen, artikelen uit kranten en tijdschriften.

beacon
 
 
Tijdschrift
45000013 Holland : historisch tijdschrift, 1969-...
Titel:
Holland : historisch tijdschrift
Volumes:
jrg.1 (1969) - ...
Uitgave:
Dordrecht ; Haarlem : Stichting Historisch Tijdschrift Holland
Jaar:
1969-...
Bibliografische annotatie:
Samensmelting van: Zuid-Holland : tweemaandelijks orgaan van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk "Vigilate Deo Confidentes", en Contactblad : regionale en locale geschiedenis Noord- en Zuid-Holland. - Ook o.d.t.: Holland, historisch tijdschrift, en Historisch tijdschrift Holland.
ISSN:
0166-2511
Raadpleegmogelijkheid:
Exemplaarkenmerk:
45000013
Bevat:
meer
Organisatie: Noord-Hollands Archief