Uw zoekacties: Beschryvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen...

titel ( Stadsarchief Rotterdam )

Veel archieven hebben ook een bibliotheekcollectie. Dit is zeer divers van aard, denk bijvoorbeeld aan informatieve boeken over de regio, tijdschriften van een vereniging, programmaboekjes van verkiezingen, artikelen uit kranten en tijdschriften.

beacon
 
 
Boek
646 Beschryvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in III boeken : het I. verhandeld Hollands opkomst, bevolking, oorlogen en rampen; benevens de heldendaden der Rotterdammers, en andere Zuid- en Noord-Hollandse steden en nabuurige provincien ; het II. spreekt van eenige aanmerkelyke voorvallen ; het III. behelst Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging; als mede de voornaamste gebouwen en kerken, kloosters, kapellen en andere gestichten
Vervaardigers:
Gerard (Gerrit) (G.) van Spaan
Auteurs:
door Gerard van Spaan
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Jaar van uitgave:
1738
Uitgever:
by Philippus Losel
Documentsoort:
Publicatie
Annotatie:
Voorzien met authentyke stukken, handschriften en privilegien. ; Vermeerdert en verbetert, en met de platte gront der stad van den jaren 1488 verciert. ; Dit boek is een herdruk in facsimile van de in 1738 verschenen uitgave van Beschryvinge der stad Rotterdam door Gerard van Spaan waaran toegevoegd de serie van 14 prenten door Carel Allard. Uitgegeven in 1969 te Amsterdam door Facsimile Uitgaven Nederland N.V. een samenwerking van N.V. Het Parool, uitgevers te Amsterdam, N. Israel, antiquaar en uitgever te Amsterdam, B. de Graaf, antiquaar en uitgever te Nieuwkoop (Z.H.)
Aantal pagina's:
428 p.
Signatuur:
XXVI G 27
Trefwoorden:
Geografische namen:
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam