Uw zoekacties: Gelderland in cijfers

Gelderland in cijfers ( Gelders Archief )

Hoe zoekt u door ‘Gelderland in cijfers’?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Het is ook mogelijk om op thema te zoeken. De thema’s staan alfabetisch in de rechterkolom. Door te klikken op ‘meer’ ziet u alle thema’s. Bij de bronbeschrijvingen staan verwijzingen naar vindplaats. De vindplaats is Gelders Archief of extern.

Belangstelling?

Als er verwezen wordt naar een externe bron dan bevindt deze zich niet in het Gelders Archief maar elders. Als er niet verwezen wordt naar een externe bron dan bevindt deze zich in het Gelders Archief. U kunt het stuk vinden door op de website te zoeken naar het toegangsnummer en inventarisnummer.
 
Gebruikte afkortingen
CBS: Centraal Bureau voor Statistiek
DOBI: Documentatie en Bibliotheek Utrecht
JV: Jaarverslagen (Verslagen van de toestand in de provincie)
GML: Gelderse Maatschappij van Landbouw
UBU: Universiteitsbibliotheek Utrecht
 
beacon
12 zoekresultaten
Pagina: 1
 
 
Bronverwijzing
Jaarondonderzoek naar dag- en verblijfsrecreatie 1983/'84.
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij/CBS-publikaties, 1986.
Bibliotheek CBS Voorburg : 5A2
UBU STAT CBS G-48
Per bestemmingsprovincie: dagtochten per doel (familiebezoek, watersport, etc) en seizoen, welk vervoermiddel gebruikt, lengte van de afstand.
Per toeristengebied: korte verblijven per logiesvorm, het seizoen, vervoermiddel.
Bronbeschrijving:
Jaarondonderzoek naar dag- en verblijfsrecreatie 1983/'84.
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij/CBS-publikaties, 1986.
Bibliotheek CBS Voorburg : 5A2
UBU STAT CBS G-48
Per bestemmingsprovincie: dagtochten per doel (familiebezoek, watersport, etc) en seizoen, welk vervoermiddel gebruikt, lengte van de afstand.
Per toeristengebied: korte verblijven per logiesvorm, het seizoen, vervoermiddel.
Externe bron:
Bibliotheek CBS Voorburg : 5A2
UBU STAT CBS G-48
Thema trefwoorden:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Bronverwijzing
Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme, Dagrecreatie in Nederland 2002/2003.
2 dl. Breda : NRIT, 2003.
Bibliotheek CBS Voorburg : 296A67
Bronbeschrijving:
Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme, Dagrecreatie in Nederland 2002/2003.
2 dl. Breda : NRIT, 2003.
Bibliotheek CBS Voorburg : 296A67
Externe bron:
Bibliotheek CBS Voorburg : 296A67
Thema trefwoorden:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Bronverwijzing
Dagrecreatie.
's-Gravenhage : SDU/Uitgeverij/CBS-Publikaties, 1992-1997.
Bibliotheek CBS Voorburg : 5C289
UBU STAT CBS G-68
1990/91, 1995/96
Per woonprovincie de bestemming (eigen provincie, andere provincie, buitenland).
Per bestemmingsprovincie de herkomst van de dagrecreanten (eigen provincie, andere provincie, buitenland).
Bronbeschrijving:
Dagrecreatie.
's-Gravenhage : SDU/Uitgeverij/CBS-Publikaties, 1992-1997.
Bibliotheek CBS Voorburg : 5C289
UBU STAT CBS G-68
1990/91, 1995/96
Per woonprovincie de bestemming (eigen provincie, andere provincie, buitenland).
Per bestemmingsprovincie de herkomst van de dagrecreanten (eigen provincie, andere provincie, buitenland).
Externe bron:
Bibliotheek CBS Voorburg : 5C289
UBU STAT CBS G-68
Thema trefwoorden:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Bronverwijzing
Recreatievoorzieningen 1989.
's-Gravenhage : SDU/Uitgeverij/CBS-Publikaties, 1991.
Bibliotheek CBS Voorburg : 5B16
UBU STAT CBS G-66
Terreinen ten behoeve van openluchtrecreatie en natuurbehoud per provincie, aantal, oppervlakte.
Bronbeschrijving:
Recreatievoorzieningen 1989.
's-Gravenhage : SDU/Uitgeverij/CBS-Publikaties, 1991.
Bibliotheek CBS Voorburg : 5B16
UBU STAT CBS G-66
Terreinen ten behoeve van openluchtrecreatie en natuurbehoud per provincie, aantal, oppervlakte.
Externe bron:
Bibliotheek CBS Voorburg : 5B16
UBU STAT CBS G-66
Thema trefwoorden:
Organisatie: Gelders Archief