Uw zoekacties: 1626-05-13; Hypotheekboeken

Alle personen ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )

Archieven.nl bevat veel bronnen waarin personen centraal staan. Personen komen voor in allerlei bronnen, zoals geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd. Bij bijvoorbeeld een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden.

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Met een zoekterm in het algemene zoekveld, vindt u ongelooflijk veel treffers. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, raden wij aan gebruik te maken van de verschillende zoekvelden en filters:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Rol (bijv. bruid, bruidegom, getuige)
 • Plaats
 • Bron (bijv. huwelijksakte, beeldmateriaal, bouwdossier)
 • Archiefdienst (hier treft u alle archiefdiensten en collectiebeherende instellingen die hun collecties presenteren op archieven.nl)
 • Periode

U kunt ook zoeken op meerdere personen, die samen op één bron staan. Klikt u op ‘+’ achter Persoon, dan kunt u een extra persoon toevoegen

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Tabelweergave of de detailweergave.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Akte
238 1626-05-13; Hypotheekboeken
Datering:
1626-05-13
Soort bron:
Hypotheekboeken
Aktedatum:
1626-05-13
Samenvatting:
13 May 1626: Schuldvordering (ƒ75.-.-), Hylck Pouwelsdr., weduwe van wijlen Jan Jacobsz., binnen Leuwarden (f 25,-) en Hidde Gerrijtsz., meester snijder, en Trijntie Jansdr., echtelieden binnen Leuwarden (ƒ50.-.-); tersaecke te vorderen verschotene penningen, te vorderen van Dyetze Ruyrdtsz, burgher en coopman, en Maycke Eedesdr., echtelieden, binnen Leuwarden.
Joost Ippesz/Epesz, lakenbereider, op de ...... van de Slotmakerstrate, bij de puth, binnen Leeuwarden, hier als mede ondertekenaar van de acte.
N.B. Deze acte is gecasseerd op 15 July 1628.
Oude code:
gg021-238
Getuige:
Joost  
Erflater:
Jan  
Debiteur:
Dyetze  
Maycke  
Crediteur:
Hylck  
Hidde  
Trijntie  
Toegangsnummer:
1001 Archief van de stad Leeuwarden
Inventarisnummer:
3756 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt de gewenste stukken online reserveren via de website van het HCL.
]