Uw zoekacties: Pieter Blanckert

Alle personen ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )

Archieven.nl bevat veel bronnen waarin personen centraal staan. Personen komen voor in allerlei bronnen, zoals geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd. Bij bijvoorbeeld een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden.

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Met een zoekterm in het algemene zoekveld, vindt u ongelooflijk veel treffers. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, raden wij aan gebruik te maken van de verschillende zoekvelden en filters:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Rol (bijv. bruid, bruidegom, getuige)
 • Plaats
 • Bron (bijv. huwelijksakte, beeldmateriaal, bouwdossier)
 • Archiefdienst (hier treft u alle archiefdiensten en collectiebeherende instellingen die hun collecties presenteren op archieven.nl)
 • Periode

U kunt ook zoeken op meerdere personen, die samen op één bron staan. Klikt u op ‘+’ achter Persoon, dan kunt u een extra persoon toevoegen

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Tabelweergave of de detailweergave.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Akte
210 1626-04-27; Hypotheekboeken
Datering:
1626-04-27
Soort bron:
Hypotheekboeken
Aktedatum:
1626-04-27
Samenvatting:
Anthie Reinsdr en Thonis Jansz, echtelieden binnen Leuwarden.
1626 Martij 15. Schuldvordering (f 1000,-) tersaecke te vorderen verschotene penningen, te vorderen van Bonifaes (Bonifacius) Scheltema, luijtenant van een compagnie soldaten en Frouck van Goslinga.
Pieter Ariensz. Blanckert, te......, hier als getuige en mede ondertekenaar van deze acte.
Pieter Pietersz - te ...Hier als getuige en medeondertekenaar acte.
N.B. Deze acte is gecasseerd op 30 Aprilis 1634.
Oude code:
gg021-210
Debiteur:
Frouck van Goslinga  
Bonifaes van Scheltema  
Crediteur:
Anthie  
Thonis  
Getuige:
Pieter  
Pieter Blanckert  
Toegangsnummer:
1001 Archief van de stad Leeuwarden
Inventarisnummer: