Uw zoekacties: Jacob

Alle personen ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )

Archieven.nl bevat veel bronnen waarin personen centraal staan. Personen komen voor in allerlei bronnen, zoals geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd. Bij bijvoorbeeld een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden.

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Met een zoekterm in het algemene zoekveld, vindt u ongelooflijk veel treffers. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, raden wij aan gebruik te maken van de verschillende zoekvelden en filters:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Rol (bijv. bruid, bruidegom, getuige)
 • Plaats
 • Bron (bijv. huwelijksakte, beeldmateriaal, bouwdossier)
 • Archiefdienst (hier treft u alle archiefdiensten en collectiebeherende instellingen die hun collecties presenteren op archieven.nl)
 • Periode

U kunt ook zoeken op meerdere personen, die samen op één bron staan. Klikt u op ‘+’ achter Persoon, dan kunt u een extra persoon toevoegen

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Tabelweergave of de detailweergave.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Akte
216 1624-05-05; Hypotheekboeken
Datering:
1624-05-05
Soort bron:
Hypotheekboeken
Aktedatum:
1624-05-05
Samenvatting:
Wijlen, de heer Lambert Adius, in leven: advocaat voor den Hove van Friesland. Zijn Weduwe: Heiltie Douwedochter.
27 Aprilis 1624. Betreft registratie van een schuldbekentenis van voornoemde Heiltie Douwe dr, aan de echtelieden: Anthonius de Moll en Agatha van Velsen, alhier, ten aanzien van 1000 carolus guldens, wegens voorschotene penningen.
Gecasseerd: 4 Maij 1626.
5 Maij 1624. Idem van voornoemde Heiltie, aan Neel Jansdr, de weduwe van Adriaan Schade, te Campen, ten somma van 650 carolus guldens wegens verschotene penningen.
Jacob Dionisius, meester harthouwer. 5 Maij 1624. Was getuige......
Sijbe Wopckis, burger en coopman, te Leeuwarden., was getuige inzake een schuldbekentenis.
Gecasseerd: 4 Maij 1626, door bovengenoemde A. Moll, cessie hebbende van voornoemde Neel.
Oude code:
gg019-216
Crediteur:
Anthonius de Moll  
Neel  
Agatha van Velsen  
Getuige:
Jacob  
wijlen echtgenoot:
Lambert Adius  
Adriaan Schade  
Debiteur:
Heiltie  
Toegangsnummer:
1001 Archief van de stad Leeuwarden
Inventarisnummer: