Uw zoekacties: Joanes Sirxma

Alle personen ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )

Archieven.nl bevat veel bronnen waarin personen centraal staan. Personen komen voor in allerlei bronnen, zoals geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd. Bij bijvoorbeeld een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden.

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Met een zoekterm in het algemene zoekveld, vindt u ongelooflijk veel treffers. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, raden wij aan gebruik te maken van de verschillende zoekvelden en filters:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Rol (bijv. bruid, bruidegom, getuige)
 • Plaats
 • Bron (bijv. huwelijksakte, beeldmateriaal, bouwdossier)
 • Archiefdienst (hier treft u alle archiefdiensten en collectiebeherende instellingen die hun collecties presenteren op archieven.nl)
 • Periode

U kunt ook zoeken op meerdere personen, die samen op één bron staan. Klikt u op ‘+’ achter Persoon, dan kunt u een extra persoon toevoegen

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Tabelweergave of de detailweergave.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Akte
165 1624-03-13; Hypotheekboeken
Datering:
1624-03-13
Soort bron:
Hypotheekboeken
Aktedatum:
1624-03-13
Samenvatting:
Jonkheer Wiglius van Aijta, te Swichum, gehuwd met: Cunira van Teetlum.
1620 Maij 10: een acte van borgtocht inzake niaar coop door voornoemde Jonkheer Wiglius en Cunira van Epema Zatte en landen circa te Idaard, van Doctor Dothius Wijarda, canselier van graaf Enno van Oost Friesland, en van Doctor Joannes Kumpsthoff, paltzelijcke mats mede- Raad, als voogd van Margareta Harsting, zijn huijsvrouw, ex testamento erfgenaam van Aggaeo van Albada, in leven Sindicus te Spiers. Doctor Joannes Kumpsthoff verklaart onder getuigenis van Henricus Kumpsthoff, Claas Joannes, Otto Alharts Heixan, notaris, en Cornelius Gellii, notaris, de verkochte goederen vrij van verborgen hypotheken ed. t.o.v. Suffridus Nijenhuys, advocaat, en Joannes Bernardi Sirxma, burger van Leeuwarden (borgen van de kopers?).
Oude code:
gg019-165
Koper:
Wiglius van Aijta  
Notaris:
Cornelius Gellii  
Getuige:
Henricus Kumpsthoff  
Claas  
Otto Heixan  
Joanes Sirxma  
Erflater:
Aggeao van Albada  
Overige personen:
Cunira van Teetlum  
Enno  
Joannes Kumpsthoff  
Margareta Harsting  
Suffridus Nijenhuys  
Advocaat:
Suffridus Nijenhuys  
Verkoper:
Dothius Wijarda  
Toegangsnummer:
1001 Archief van de stad Leeuwarden
Inventarisnummer: