Uw zoekacties: Jan

Alle personen ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )

Archieven.nl bevat veel bronnen waarin personen centraal staan. Personen komen voor in allerlei bronnen, zoals geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd. Bij bijvoorbeeld een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden.

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Met een zoekterm in het algemene zoekveld, vindt u ongelooflijk veel treffers. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, raden wij aan gebruik te maken van de verschillende zoekvelden en filters:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Rol (bijv. bruid, bruidegom, getuige)
 • Plaats
 • Bron (bijv. huwelijksakte, beeldmateriaal, bouwdossier)
 • Archiefdienst (hier treft u alle archiefdiensten en collectiebeherende instellingen die hun collecties presenteren op archieven.nl)
 • Periode

U kunt ook zoeken op meerdere personen, die samen op één bron staan. Klikt u op ‘+’ achter Persoon, dan kunt u een extra persoon toevoegen

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Tabelweergave of de detailweergave.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Akte
235 1624-05-25; Hypotheekboeken
Datering:
1624-05-25
Soort bron:
Hypotheekboeken
Aktedatum:
1624-05-25
Samenvatting:
Auck Gerrijtsdr, huijsvrouw van de schippersgesel Rienck Abbiszn, zijnde te Leeuwarden.
Dochter van Gerrijt Minniszn en Sijdts Jansdr, te Leeuwarden.
25 Januarij 1619. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Aucke en Rienck, aan de echtelieden Henrick Janszn, mr glaasmaker en Geert Luijtiesdr, ter somma van 50 carolusguldens, wegens verschotene penningen.
Voornoemde Gerrijt en Sijdts stellen zich borge voor voornoemde Rienck en Auck, welke borgtochte mede is ondertekend door Jan Gerrijts.
N.B. Deze registratie wordt verzocht door voornoemde Geert, thans weduwe van voornoemde Henrick Janszn.
Oude code:
gg019-235
Getuige:
Jan  
Crediteur:
Henrick  
Geert  
Debiteur:
Auck  
Rienck  
Borg:
Gerrijt  
Sijdts  
Toegangsnummer:
1001 Archief van de stad Leeuwarden
Inventarisnummer: